Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Kamers gaan verhuren, vergunning aanvragen

Wilt u kamers in een woning verhuren? Dan hebt u meestal een 'vergunning kamers verhuren' (omzettingsvergunning) en een omgevingsvergunning nodig. Kamers zijn niet zelfstandige woonruimten omdat kamerhuurders de douche, wc of keuken delen.

Kies uw situatie

Voorwaarden

 • De leefbaarheid van de buurt mag niet slechter worden. Wij onderzoeken dit door te kijken naar: soort buurt, onderhoud gebouw, situatie straat (straatbeeld), klachten uit de buurt en het buurtoordeel uit Utrechtse Wijkmonitor. Wij kijken of het veranderen naar kamers verhuren goed is voor de samenstelling van de woonruimtevoorraad. Is het belangrijker om de woonruimte niet te veranderen? Dan krijgt u de vergunning alleen als u een vergoeding betaalt voor de woonruimte die verloren gaat.

 • Bij het beoordelen van de aanvraag kijken wij onder andere naar de leefbaarheid. Lees hierover meer in de nadere regel Huisvestingsverordening gemeente Utrecht.

 • Minimale oppervlakte: na het omzetten heeft de woning een gebruiksoppervlakte van minimaal 18 m2 per bewoner.

 • Geluidsisolatie: de nieuwe woonruimten voldoen aan de normen van NEN 5077 voor geluidsisolatie voor constructies (horizontaal/verticaal) dat de gebruiksruimten van elkaar scheidt. Het geluidsplan is gemaakt door een professionele partij.

 • Het gebouw voldoet aan de eisen om brand tegen te gaan. Denk daarbij aan brandwerendheid en vluchtwegen. U moet hiervoor een Brandveilig gebruik gebouwen, melding doen.

 • Verhuurt u aan uw eigen kind? Dan moet uw kind staan ingeschreven bij een Utrechtse onderwijsinstelling.

Wat stuurt u mee?

 • Een bewijs van eigendom van de woonruimte (akte van levering van de notaris).

 • Een plattegrond van de situatie nu en de gewenste situatie (schaal 1:100) met de gebruiksoppervlakte van de woning en de overige ruimtes.

 • Een geluidsplan dat is gemaakt door een professionele partij.

 • Bij ouder-kind: een bewijs van inschrijving van de Utrechtse onderwijsinstelling van het kind dat in de woning gaat wonen.

 • Bij ouder-kind: een uittreksel uit het geboorteregister van het kind dat in de woning gaat wonen.

Aanvragen

Verhuren aan maximaal 3 personen

Vraag toestemming voor maximaal 3 personen

Vergunning kamers verhuren (omzettingsvergunning)

Vraag vergunning kamers verhuren aan

Omgevingsvergunning

Vraag omgevingsvergunning aan

Kosten

 • Gratis: toestemming vragen voor verhuren aan maximaal 3 personen

 • € 394,00 behandeling aanvraag omgevingsvergunning voor afwijken van bestemmingsplan

 • € 3.517,10 behandeling aanvraag 'vergunning kamers verhuren' per woning die u niet zelfstandig maakt

 • € 120,00 vergoeding is per m² van de woonruimte die u gaat verhuren aan 4 personen of meer (bij een ouder-kind situatie hoef u geen vergoeding te betalen)

 • Trekt u de aanvraag in of weigeren wij uw 'vergunning kamers verhuren'? Dan krijgt u 40% van de kosten terug.

Vraagt u deze vergunning niet aan, terwijl dat wel nodig is?  Dan kunt u een boete krijgen van maximaal € 18.500,00.