Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Milieuzone, ontheffing voertuig aanvragen

Voldoet uw voertuig niet aan de toelatingseisen voor personen- of bestelauto's of de toelatingseisen voor vrachtauto's of autobussen? Dan kunt u soms toch een ontheffing krijgen, zodat u de milieuzone mag inrijden.

Vrijstelling: geen ontheffing nodig

Sommige typen auto’s en vrachtauto’s hebben een vrijstelling voor de milieuzone. Deze dieselvoertuigen mogen zonder ontheffing toch de milieuzone in.

Bekijk de toelatingseisen en vrijstellingen voor personenauto's

Bekijk de toelatingseisen en vrijstellingen voor bestelauto's

Bekijk de toelatingseisen en vrijstellingen voor vrachtauto's

Bekijk de toelatingseisen en vrijstellingen voor autobussen

Kosten

 • Dagontheffing vrachtauto/autobus/bestelauto: € 32,60

 • Ontheffing medische redenen: gratis

 • Ontheffing financiële noodzaak of bijzondere situatie: € 91,95

Dagontheffing vrachtauto/autobus/bestelauto aanvragen

Belangrijk vooraf

 • Bekijk eerst de voorwaarden.

 • U hebt het KvK-nummer en kenteken nodig bij het aanvragen.

 • U betaalt direct met iDEAL.

 • Na betaling krijgt u direct de ontheffing.

Vraag dagontheffing vrachtauto/autobus/bestelauto aan

Voorwaarden

 • Het kenteken van de vrachtwagen/autobus/bestelbus staat op naam van uw bedrijf.

 • Voor de vrachtauto zijn er geen voertuigbeperkingen (aslast, lengte) of u hebt daarvoor een ontheffing voertuig.

 • Voor de vrachtauto/autobus kunt u maximaal 12 dagontheffingen per kenteken per jaar aanvragen.

 • Voor de bestelauto kunt u maximaal 6 dagontheffingen per bedrijf per jaar aanvragen.

Ontheffing medische redenen aanvragen

Belangrijk vooraf

 • Bekijk eerst de voorwaarden en bijlagen die nodig zijn.

Vraag ontheffing aan

Voorwaarden en bijlagen

 • Alleen voor personenauto of bestelauto.

 • U staat ingeschreven in de gemeente Utrecht of u hebt een werk- of studieadres in de milieuzone.

 • Uw auto is om medische redenen voor minimaal € 500 aangepast.

Bijlagen die nodig zijn:

 • Als uw auto bij de RDW niet geregistreerd staat als ‘aangepast’ bij de categorie ‘Bijzonderheden’ (rdw-check): een bewijs van de autoaanpassing (bijvoorbeeld een factuur).

 • bij werkadres in milieuzone: een verklaring van uw werkgever dat u werknemer bent. 

 • bij studieadres in milieuzone: een verklaring van uw opleiding dat u student bent. 

Ontheffing vanwege financiële noodzaak aanvragen

Belangrijk vooraf

 • Bekijk eerst de voorwaarden en bijlagen die nodig zijn.

 • U betaalt direct met iDEAL.

Vraag ontheffing aan

De behandeling van de aanvraag duurt maximaal 8 weken.

Voorwaarden

 • Alleen voor vrachtauto, autobus of bestelauto.

 • Het kenteken van de vrachtwagen/autobus/bestelauto staat op naam van uw bedrijf.

 • Alleen voor bestelauto: uw bedrijf is in Utrecht gevestigd volgens de KvK.

 • Alleen bij vrachtauto: er zijn geen andere voertuigbeperkingen (aslast, lengte) of u hebt daarvoor een ontheffing voertuig.

 • Stadsdistributie kan uw goederen/materialen niet vervoeren.

 • Uw financiële situatie laat niet toe dat u een schonere auto kunt kopen.

 • Het is voor uw bedrijf noodzakelijk om de vrachtauto of bestelauto in de milieuzone te gebruiken.

 • De ontheffing is maximaal 1 jaar geldig voor vrachtauto of bestelauto.

 • De ontheffing is maximaal 2 jaar geldig voor autobussen.

Bijlagen die nodig zijn

 • Bij nieuwe auto: (aankoop)bewijs van verkoper met (geplande) leveringsdatum voertuig.

 • Bij geen nieuwe auto: een accountantsverklaring van uw financiële situatie. Hierin moet ook staan waarom u geen schonere auto kunt kopen.

 • Bij geen nieuwe auto: jaarrekeningen van uw bedrijf van de afgelopen 3 jaar.

 • Bij geen nieuwe auto: bankafschriften van uw (spaar)rekening(en), niet ouder dan 3 maanden.

Langdurige ontheffing bijzondere situaties

Belangrijk vooraf

 • Bekijk eerst de voorwaarden.

 • U betaalt direct met iDEAL. 

Vraag ontheffing aan

De behandeling van de aanvraag duurt maximaal 8 weken.

Voorwaarden

 • Het is noodzakelijk om de auto in de milieuzone te gebruiken.

 • U kunt geen gebruikmaken van alternatieven voor de auto.