Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Zorgkosten, vergoeding aanvragen

Hebt u zorgkosten van € 200 of hoger die niet zijn vergoed? En hebt u een beperking of chronische ziekte? Misschien kunt u dan een vergoeding voor een deel van uw zorgkosten krijgen (een tegemoetkoming). Dit is een bedrag van € 200.

Zorgkosten gemaakt in 2024

U kunt vanaf 1 april 2024 tot en met 31 maart 2025 een aanvraag doen voor zorgkosten gemaakt in 2024. Zorg ervoor dat uw aanvraag en alle gevraagde documenten voor 1 april 2025 bij ons binnen zijn.

U kunt geen aanvraag meer doen voor zorgkosten gemaakt in 2023 of eerder.

Wij stoppen met deze regeling op 1 april 2025. Voor zorgkosten gemaakt in 2025 kunt u deze vergoeding dan dus niet meer aanvragen. We onderzoeken nu of u misschien op een andere manier een vergoeding kunt krijgen. Eind van dit jaar leest u op deze pagina hoe wij u kunnen helpen.

Voorwaarden

 • U woont in Utrecht.

 • U hebt een beperking of chronische ziekte.

 • U hebt in 2024 zorgkosten gemaakt van € 200 of hoger die u niet vergoed krijgt. U mag het eigen risico bij uw zorgverzekeraar niet meetellen.

 • Uw laatst vastgestelde verzamelinkomen (bruto inkomen waarover u belasting betaalt) is maximaal € 35.000. Hebt u een partner? Het inkomen van uw partner telt ook mee.

U mag 1 aanvraag per persoon doen. Dit is voor iedereen in het huishouden die eigen zorgkosten heeft. Ook voor uw kind(eren) jonger dan 18 jaar. Bent u student en voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u ook een aanvraag doen.

Wat stuurt u mee?

Bewijs van uw hoge zorgkosten

 • Rekeningen of de brief met het besluit (beschikking) van het CAK met de hoogte van de eigen bijdrage. Alleen als uw zorgverzekeraar deze bijdrage niet vergoedt.

 • Declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar. Daarop staat welke kosten u hebt gemaakt en welke daarvan niet vergoed zijn.

Bewijs van uw beperking of chronische ziekte

Wanneer hoef u geen bewijs van uw beperking of chronische ziekte mee te sturen?

 • U hebt een Wmo-besluit van de gemeente.

 • U ontving deze vergoeding van € 200 over 2023 van ons en uw medische situatie is niet gewijzigd.

Bewijs van uw verzamelinkomen

 • Kopie van uw U-pas of de laatste definitieve aanslag inkomstenbelasting of uw laatste inkomensverklaring van de Belastingdienst.

 • Hebt u een fiscale partner? Een kopie van de inkomensverklaring van uw partner. Dit mag ook een kopie van de U-pas van uw partner zijn.

 • Vraagt u de vergoeding aan voor een deel van de zorgkosten voor uw kind? Stuur dan een bewijs op van het verzamelinkomen van beide ouders. 

 • Vraagt u de vergoeding aan voor een deel van de zorgkosten voor uw pleegkind? Stuur dan een bewijs op:

  • van het verzamelinkomen van beide ouders

  • dat u de wettelijke vertegenwoordiger bent

Bekijk een eenvoudige uitleg over het online meesturen van documenten op generiek.uabc.nl.

Aanvragen tegemoetkoming zorgkosten gemaakt in 2024

Vergoeding voor een deel van uw zorgkosten (tegemoetkoming) aanvragen

Kiest u voor het formulier zonder DigiD? Dan stuurt u een kopie van een identiteitsbewijs mee (paspoort, ID-kaart of rijbewijs). Dit is om te weten wie u bent. Wij mogen deze kopie niet bewaren. Daarom vernietigen wij deze kopie nadat wij uw aanvraag hebben behandeld. 

Hulp bij uw aanvraag

 • Misschien kan iemand in uw omgeving u helpen met de aanvraag op de computer. Een aanvraag op de computer is de snelste manier om de vergoeding te krijgen.

 • U kunt voor hulp ook bij het buurtteam langsgaan. Op www.buurtteamsutrecht.nl vindt u het buurtteam bij u in de buurt. 

 • Of bel naar Werk en Inkomen van de gemeente via 14 030. Wij kijken dan wat de beste manier is om u te helpen bij uw aanvraag.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

U krijgt binnen 8 weken een brief waarin staat of u het bedrag krijgt. Als dat zo is, dan ontvangt u het bedrag van € 200 op uw rekening.