Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Zorg bij verslaving, subsidie aanvragen

Organisaties kunnen subsidie aanvragen om dak- en thuislozen met een verslaving te helpen. Door contact te leggen of te helpen om zorg te vinden (veldwerk). Of door te organiseren dat ze schone spuiten gebruiken (spuitomruil). Ook kunnen organisaties subsidie aanvragen voor zorg bij een verslaving aan heroïne. Deze zorg moet aansluiten bij de regeling heroïnebehandeling van het ministerie van VWS.

Voorwaarden

Lees alle eisen en voorwaarden in de nadere regel subsidie verslavingszorg.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

 • U krijgt in 2024 maximaal € 395.000 subsidie voor activiteiten om dak- en thuislozen met een verslaving te helpen. Waaronder zorgen voor schone spuiten.

 • U krijgt in 2024 maximaal € 1.437.000 subsidie voor zorg bij een verslaving aan heroïne.

Wat stuurt u mee?

Voor activiteiten om dak- en thuislozen met een verslaving te helpen, stuurt u een plan van aanpak met:

 • Een overzicht van activiteiten.

 • Een beschrijving van de manier van werken (en het aantal uren).

 • Een beschrijving hoe u met verschillende (doel)groepen contact legt.

 • Een beschrijving hoe u mensen helpt om zorg te vinden.

 • Een overzicht van (zorg)organisaties waarmee u samenwerkt.

 • Een beschrijving hoe u organiseert dat mensen schone spuiten gebruiken en vuile spuiten inleveren.

 • Een overzicht van alle verwachte kosten.

Voor zorg bij een verslaving aan heroïne, stuurt u een plan van aanpak met:

 • Een overzicht van activiteiten.

 • Een beschrijving van uw kennis en ervaring met zorg bij verslaving aan heroïne en de regels daarvoor (zoals beschreven in de Regeling heroïnebehandeling van het ministerie van VWS).

 • Een overzicht van alle verwachte kosten.

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Of zijn uw gegevens veranderd? Voeg dan ook toe:

 • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.

 • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.

 • Kopie statuten van de organisatie.

Aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen tot en met 31 oktober 2023.

U kunt de subsidie alleen als organisatie aanvragen. Dat doet u met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben. Lees meer over e-Herkenning.

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd?

U krijgt ons besluit voor 1 december 2023.

We behandelen alleen aanvragen die op tijd en volledig zijn.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Hulp of advies

Neem contact met ons op via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook…

 • Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.