Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Zorg bij verslaving, subsidie aanvragen

Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor een Verslavingsinterventie Team (VIT team). Het VIT team ondersteunt huisartsen en andere zorgverleners met zorg bij verslaving. Dit doen zij tijdens kantooruren en bij crisissituaties van patiënten door te veel gebruik van verslavende middelen. 

Voorwaarden

U kunt de subsidie aanvragen als organisatie (rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid).

Lees alle eisen en voorwaarden in de nadere regel subsidie verslavingszorg.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

U krijgt in 2025 maximaal € 245.000 subsidie voor het VIT team.

Wat stuurt u mee?

  • Een overzicht van activiteiten die het VIT team uitvoert.

  • Een beschrijving van de manier van werken (en het aantal uren).

  • Een overzicht van (zorg)organisaties waarmee u samenwerkt.

  • Een overzicht van alle verwachte kosten.

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Of zijn uw gegevens veranderd? Voeg dan ook toe:

  • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.

  • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.

  • Kopie statuten van de organisatie.

Aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen tot en met 31 oktober 2024.

U kunt de subsidie alleen als organisatie aanvragen. Dat doet u met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben. Lees meer over e-Herkenning.

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd?

U krijgt ons besluit voor 1 december 2024.

We behandelen alleen aanvragen die op tijd en volledig zijn.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Hulp of advies

Neem contact met ons op via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook…

  • Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.