Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Zomerprogramma kinderen, subsidie aanvragen

Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren van een zomerprogramma voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar en kinderen op de basisschool of middelbare school. Het gaat om kinderen die extra steun nodig hebben. Het zomerprogramma richt zich op sociale en emotionele ontwikkeling.

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

Waar is de subsidie voor?

Sommige kinderen hebben door de coronamaatregelen achterstand opgelopen omdat ze niet naar school konden. Of niet konden sporten of niet met vrienden konden spelen. Denk aan een achterstand in taal of sociaal-emotionele ontwikkeling.

Thuis kregen zij niet genoeg steun. Bijvoorbeeld omdat de ouders de taal niet begrijpen, verslaafd zijn of schulden hebben en in armoede leven. Met een zomerprogramma krijgen zij extra steun om zo eerlijke kansen te krijgen.

Voorwaarden

 • U kunt de subsidie aanvragen als organisatie (rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid).

 • Uw organisatie is een welzijnsorganisatie, een stichting zonder winstoogmerk, een onderwijsinstelling of een samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen.

 • Het zomerprogramma vindt plaats in de wijken West, Noordwest, Zuid, Zuidwest, Leidsche Rijn, Overvecht of Vleuten-De Meern. Of in het gebied Binnenstad-Oost-Noordoost.

 • Per wijk is 1 organisatie aanspreekpunt namens de andere organisaties met wie het zomerprogramma wordt georganiseerd.

 • Uw zomerprogramma sluit aan bij de doelgroep.

Lees alle eisen en voorwaarden in de Nadere regel Zomerprogramma Utrecht onderdeel van Nationaal Programma Onderwijs.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

U krijgt maximaal € 35.000 subsidie per wijk. In totaal is er voor deze subsidie € 250.000 beschikbaar.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende bijlagen toe:

 • Een overzicht van de activiteiten. Omschrijf wat het doel is van de activiteit en waarom u subsidie aanvraagt.

 • Een financiële onderbouwing van uw aanvraag. De onderbouwing sluit aan op het overzicht van de activiteiten. Vermeld per activiteit wat u nodig hebt aan spullen en personeel.

Naast deze bijlagen legt u ook uit:

 • Hoeveel kinderen in de wijk mee kunnen doen aan het zomerprogramma.

 • Hoe u de doelgroep wilt bereiken.

 • Met welke partijen en scholen (uit de wijk) u gaat samenwerken.

 • Wijkt u af van de uitgangspunten in artikel 6 van de nadere regel? Leg dan uit waarom.

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Of zijn uw gegevens veranderd? Voeg dan ook toe:

 • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.

 • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.

 • Kopie statuten van de organisatie.

Aanvragen

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd? U krijgt ons besluit binnen 13 weken na uw aanvraag. We behandelen alleen aanvragen die op tijd en volledig zijn.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Hulp of advies

Neem contact met ons op via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook...

 • Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.