Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Woonruimte maken van niet-woonruimte, subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen voor het verbouwen van bestaande bouw: van niet- woonruimte naar zelfstandige woonruimte. Deze woonruimte is bedoeld voor sociale huur of middenhuur voor kwetsbare en bijzondere doelgroepen of voor het ontwikkelen van woonruimte boven winkels.

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

U kunt subsidie krijgen voor:

 • Het (laten) uitvoeren van een onderzoek of het haalbaar is om een niet-woonruimte te verbouwen naar een (zelfstandige) woonruimte.

 • Het verbouwen van niet-woonruimte tot maximaal 25 zelfstandige sociale of middenhuurwoningen voor kwetsbare of bijzondere doelgroepen.

 • Het verbouwen van niet-woonruimte boven winkels tot maximaal 25 zelfstandige sociale of middenhuurwoningen.

Voorwaarden

Eigenaren van de niet-woonruimte die wordt verbouwd tot zelfstandige woonruimte kunnen de subsidie aanvragen. Dit kunnen inwoners of organisaties zijn.

Alle eisen en voorwaarden leest u in de nadere regel Fonds toevoegen woonruimte.

Wat stuurt u mee?

Subsidie haalbaarheidsonderzoek

Voor een subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek, voegt u de volgende bijlagen toe:

 • document waaruit blijkt dat de aanvrager de eigenaar is van het gebouw, bijvoorbeeld de eigendomsakte of een akte van levering

 • informatie over gebouw

 • laatste versie van uittreksel uit het kadaster

 • informatie over de hoofdlijnen van het plan

 • beschrijving van het haalbaarheidsonderzoek

 • opgave en uitleg van de kosten van het haalbaarheidsonderzoek (offerte)

Subsidie verbouw tot zelfstandige woonruimte

Voor een subsidie voor verbouw tot zelfstandige woonruimte, voegt u de volgende bijlagen toe:

 • document waaruit blijkt dat de aanvrager de eigenaar is van het gebouw, bijvoorbeeld de eigendomsakte of een akte van levering

 • kopie van de complete aanvraag omgevingsvergunning, met de bouwtekeningen voor de bestaande en toekomstige situatie (in verband met de bouwkosten)

 • kopie van het Huisnummerbesluit

 • laatste versie van uittreksel uit het kadaster

 • kopie van de omgevingsvergunning

 • uittreksel uit het bestemmingsplan voor de bestaande situatie

 • complete kostenbegroting van de bouwkosten en bouwactiviteiten

 • opgave van de berekende huurprijs van de toegevoegde woning(en)

 • tijdsplanning van de activiteiten (start- en einddatum)

 • complete opgave van alle subsidies of bijdragen die voor dezelfde activiteiten al zijn gegeven, aangevraagd of goedgekeurd door de overheid

Subsidie ontwikkeling van een woning voor bijzonder of kwetsbare doelgroepen

Bij een subsidieaanvraag voor het ontwikkelen van een woning voor bijzondere of kwetsbare doelgroepen:

 • een beschrijving van de kwetsbare of bijzondere doelgroep(en), waarvoor u de zelfstandige woonruimte maakt

 • een beschrijving van de manier waarop de verhuur van de sociale of middenhuurwoningen aan de doelgroep gaat

Subsidie ontwikkelen van een woning boven winkels

Bij een subsidieaanvraag voor het ontwikkelen van een woning boven winkels:

 • een tekening waaruit duidelijk blijkt dat er een eigen toegang tot de woningen is (apart van de winkel)

Vraagt u de subsidie aan als organisatie?

Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn uw gegevens veranderd? Voeg dan ook de volgende bijlagen toe:

 • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer

 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel

 • kopie statuten van de organisatie

Aanvragen

Deze subsidie kunt u nu niet aanvragen.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

U ontvangt maximaal 13 weken na uw aanvraag een besluit over uw aanvraag. Is uw aanvraag niet compleet of hebben wij meer informatie nodig? Dan kan het besluit wat langer duren.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

Haalbaarheidsonderzoek

U kunt maximaal € 7.500 subsidie krijgen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor het veranderen van de woonfunctie; van bestaande bouw van niet-woonruimte naar zelfstandige woonruimte.

Verbouwen van bestaande bouw naar zelfstandige woonruimte

U kunt maximaal € 10.000 subsidie krijgen per toegevoegde zelfstandige woonruimte, en maximaal  € 50.000 subsidie per gebouw en per aanvraag.

Verantwoording

In het besluit staat informatie over de financiële verantwoording van de activiteiten. Meer informatie over de financiële verantwoording leest u bij de regels voor subsidies.

Hulp of advies nodig?

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 - 286 33 36.

Meer over subsidies

Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht.