Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Woningbouwproject (startbouwimpuls), subsidie aanvragen

Gaat u aan de slag met 1 van de onderstaande woningbouwprojecten? Deze projecten koos het Rijk om financieel te steunen (via een startbouwimpuls)? U kunt deze financiële steun via subsidie hieronder aanvragen.

Voor welke projecten kunt u subsidie aanvragen?

 • Gansstraat 143-147 (45 woningen)

 • Oudenoord (52 woningen)

 • Wisselspoor – bouwveld 6 (70 woningen)

 • New Roots – fase 2 (92 woningen)

 • Familistère (137 woningen)

 • Lomanlaan (215 woningen)

 • Bloei030 (264 woningen)

 • Merwede Blok B1A en Blok 2A (984 woningen)

Waar is de subsidie voor?

De subsidie is voor het uitvoeren van de woningbouwprojecten die het Rijk koos om financieel te steunen via een 'startbouwimpuls'.

Voorwaarden

 • Rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid

 • Startbouwimpuls is al aangevraagd en goedgekeurd door het Rijk

Lees alle eisen en voorwaarden in de Nadere regel Startbouwimpuls gemeente Utrecht.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende bijlagen toe:

 • omschrijving van het projectvoorstel (hetzelfde als voor het doen van de aanvraag bij het Rijk)

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Of zijn uw gegevens veranderd? Voeg dan ook toe:

 • kopie bankafschrift met IBAN, wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer

 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel

 • kopie statuten van de organisatie

Aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen tot en met 15 juni 2024.

U kunt de subsidie alleen als organisatie aanvragen. Dat doet u met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben. Lees meer over e-Herkenning.

Vraag subsidie aan (voor organisaties)

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd? U krijgt ons besluit binnen 8 weken na uw aanvraag. We behandelen alleen aanvragen die op tijd en volledig zijn.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Aanleveren na uw aanvraag

Binnen 3 maanden na afloop van uw activiteit stuurt u deze documenten naar ons op:

 • een verslag van de activiteit

 • een overzicht van alle inkomsten en uitgaven

Hulp of advies

Neem contact met ons op via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook

Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.