Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Winkelgebieden sterker maken, subsidie aanvragen

Door online winkelen verdwijnen steeds meer winkels uit winkelcentra. Hebt u ideeën voor activiteiten om winkelgebieden aantrekkelijker te maken? Vraag dan subsidie aan.

Waarvoor is deze subsidie?

Deze subsidie is voor ondernemers of een ondernemersvereniging die hun winkelgebied willen verbeteren.

Het gaat om een verbetering in 1 van deze winkelgebieden:

 • Leidsche Rijn Centrum

 • Shopping Centrum

 • De Klop

 • Gagelhof

 • Vasco da Gamalaan

 • Smaragdplein

 • Lunetten

 • Veldhof

 • Rokade

Voorwaarden

U kunt de subsidie aanvragen als u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Kijk voor alle eisen en voorwaarden in de Nadere regel vitale winkelgebieden.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende stukken toe aan het aanvraagformulier:

 • Omschrijving van de activiteiten. Leg uit waarom hiervoor subsidie nodig is.

 • De doelen die u wilt bereiken met de activiteiten.

 • De kosten voor de activiteiten. Geef per activiteit aan wat er nodig is aan personeel en spullen.

 • Een overzicht met alle kosten en (overige) inkomsten.

Als u deze subsidie aanvraagt, hebt u ook nodig:

 • NAW- en contactgegevens hoofdaanvrager.

 • NAW- en contactgegevens mede-aanvrager(s)

 • Naast het overzicht van de activiteiten:

  • of er draagvlak is voor de activiteiten en wat ze opleveren

  • de doelgroep van de activiteiten

  • met wie en/of met welke organisaties u samenwerkt en wat de samenwerking oplevert naast de bestaande activiteiten bij het sterker maken van winkelgebieden

  • de doorlooptijd en de planning

 • Eventueel: de omgevingsvergunningen voor bouwen en/of gebruik die u nodig hebt.

Vraagt u als organisatie voor het eerst subsidie aan?

Of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Voeg dan ook de volgende bijlagen toe:

 • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.

 • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel

 • Kopie statuten van de organisatie

Subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen tot en met 30 september 2024. Let op: het beschikbare subsidiegeld kan eerder op zijn.

U kunt de subsidie als organisatie aanvragen. U doet dat met e-Herkenning. Uw e-Herkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

 • Voor de uitvoering van een activiteit die past bij het plan van aanpak voor de meest kwetsbare winkelgebieden krijgt u per aanvraag maximaal € 20.000 subsidie

Na uw aanvraag

U ontvangt uiterlijk binnen 13 weken een besluit over uw aanvraag. Is de aanvraag niet compleet is of hebben we meer informatie nodig? Dan kan het besluit wat langer duren

Hulp of advies

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook

 • Subsidiehulp voor algemene regelgeving en voor andere subsidies van gemeente Utrecht.