Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Werkzoekenden in de bijstand met vernieuwende projecten aan werk helpen, subsidie aanvragen

Hebt u een vernieuwend idee om werkzoekenden met een bijstandsuitkering te ondersteunen in hun zoektocht naar werk? Dan kunt u misschien subsidie krijgen. U kunt subsidie aanvragen tot 15 november 2023.

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

Waar is de subsidie voor?

U biedt ondersteuning en maatwerk aan werkzoekenden met een bijstandsuitkering om weer aan het werk te komen. Deze werkzoekenden wonen in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht en kunnen geen werk vinden. De arbeidsmarktregio Midden Utrecht bestaat uit de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Woerden of Zeist.

Voorwaarden

 • U hebt een onderneming in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht (zie hierboven om welke gemeenten het gaat)

 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 • U kunt de subsidie aanvragen als organisatie (rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid).

 • Uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden hieronder.

Lees alle eisen en voorwaarden in de nadere regel innovatieregeling arbeidsmarktregio Midden-Utrecht (zie ook het gewijzigd besluit).

Wat stuurt u mee?

Een beschrijving van de activiteiten/het project met daarin:

 • een schets van de mogelijke doelgroep (samen met een schatting van de grootte van de doelgroep)

 • de manier van werken voor het aantrekken van de doelgroep

 • hoe goed deze aansluit op de doelen van de regeling en het leerdoel

 • de resultaten die u wilt halen

 • beschrijving van het vernieuwende project

 • een planning

 • een financiële onderbouwing van de aanvraag die aansluit op het overzicht van de activiteiten:

  • per activiteit staat welke personele en materiele middelen nodig zijn voor de activiteiten

  • het gevraagde subsidiebedrag is helder onderbouwd met een sluitende begroting, met daarin alle (overige) inkomsten/co-financiering

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Of zijn uw gegevens veranderd? Voeg dan ook een kopie toe van:

 • een bankafschrift met IBAN, wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer

 • een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel

 • statuten van de organisatie


Aanvragen

U kunt deze subsidie nu niet aanvragen.

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd? U krijgt ons besluit binnen 13 weken na de einddatum van de aanvraagperiode.  We behandelen alleen aanvragen die op tijd en volledig zijn.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Hulp of advies

Neem contact met ons op via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook

 • Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.