Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Werkgeverscheque

Wilt u iemand met een uitkering aannemen? Dan kunt u een werkgeverscheque aanvragen. Dat is een subsidie voor de (noodzakelijke) extra kosten die u daarvoor maakt.

Waar is de subsidie voor?

De subsidie is voor de extra kosten die u maakt, om speciaal iemand met een uitkering in dienst te kunnen nemen. In aanmerking komen bijvoorbeeld de kosten voor extra training of begeleiding, of de kosten voor aanpassing van een werkplek. Het moet gaan om kosten die niet op een andere manier kunnen worden vergoed en wel echt nodig zijn.

Voorwaarden

 • De werknemer werkt minstens 12 uur per week en heeft een arbeidsovereenkomst van minimaal 6 maanden.

 • Voor de kosten die voor de subsidie in aanmerking komen geldt dat deze kosten niet op een andere manier zijn of kunnen worden vergoed.

 • De aanvrager heeft vooraf contact gehad met het Werkgeversservicepunt. Hierbij is afgestemd of de verwachte kosten tot de activiteiten horen die voor de subsidie in aanmerking komen.

Bij de beoordeling van uw aanvraag kijken wij naar de eisen en criteria in de nadere regel werkgeverscheque.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De hoogte hangt af van de duur en omvang van het dienstverband:

 • Maximaal € 3.000 bij een contract van 6 maanden

 • Maximaal € 5.000 bij een contract van 12 maanden

 • Bij een parttime dienstverband is de hoogte naar rato

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende bijlage toe:

 • kopie van de arbeidsovereenkomst

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Of zijn uw gegevens veranderd?

Voeg dan ook toe:

 • kopie bankafschrift van de organisatie. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.

 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel;

 • kopie statuten van de organisatie.

Aanvragen

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd? U krijgt ons besluit binnen 6 weken na uw aanvraag. We behandelen alleen aanvragen die op tijd en volledig zijn.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Bekijk uw aanvraag in het subsidieportaal

Hulp of advies

Neem dan contact met ons op via subsidie@utrecht.nl of 030 - 286 33 36.

Lees ook

 • Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.