Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Voornaam of achternaam veranderen

Wilt u uw voornaam of achternaam en/of die van uw kind(eren) veranderen?

Voornaam

Wilt u uw voornaam veranderen? U vraagt dit aan bij de rechtbank. Daarvoor hebt u een advocaat nodig.

Achternaam

Meer informatie over het veranderen van uw achternaam leest u op Justis.nl

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan nemen we uw nieuwe naam op in de basisregistratie personen (BRP). Hebt u een Nederlandse geboorteakte? Dan wordt de naam eerst daarop verwerkt. Daarna passen we de BRP aan.

Achternaam van uw partner gebruiken

Gaat u trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Dan kiest u hoe u aangeschreven wilt worden. Bekijk voor meer informatie Achternaamgebruik veranderen.