Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Vervuilde grond melden

Gaat u verontreinigde (vervuilde) grond verplaatsen of saneren (vervuiling verminderen)? Eerst meldt u dit bij het Omgevingsloket.

Wanneer gebruikt u de opties hieronder?

Als uw plek onder het overgangsrecht valt. Dat is zo als:

 • uw besluit 'ernst en spoed' heeft gekregen.

 • u een saneringsplan ingediend hebt op uw plek.

Deze formulieren zijn voor professionals. Bent u een inwoner? Mail ons dan via bodeminfo@utrecht.nl of bel naar 14 030.

Voorwaarden

 • Voor een BUS-melding vult u eerst een formulier in van de Rijksoverheid. De eigenaar van de grond ondertekent dit formulier.

 • Vult u het formulier in namens de eigenaar van de grond? Voeg dan een machtigingsformulier toe. 

 • Voeg een bodemonderzoek toe.

 • Meld bij de RUD schriftelijk 5 dagen van tevoren de datum en de tijd van de saneringswerkzaamheden.

Melding doen

Besluit Uniforme Sanering (BUS) melden

Doe een BUS-melding

Wet bodembescherming, ernst en spoed melden, eventueel met saneringsplan

Doe een melding ernst en spoed

Wet bodembescherming, saneringsplan of aanpassing saneringsplan melden

Doe een melding saneringsplan

Wet bodembescherming, nieuw geval van verontreiniging (na 1987) melden

Doe een melding 'nieuw geval'

Wet bodembescherming, kleine vervuiling (geen geval art. 28) melden

Doe een melding 'geen geval'

Wet bodembescherming, activiteit gebiedsgericht grondwaterbeheer melden

Doe een melding 'grondwaterbeheer'

Na uw melding

Na uw melding krijgt u een ontvangstbevestiging. Hierin leest u hoe wij uw melding verder afhandelen.

Wij zetten sommige meldingen op www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad:

 • de BUS-melding binnen 2 weken

 • het besluit van de procedures ernst en spoed en saneringsplan binnen 8 tot 15 weken

Hebt u vragen over het doen van de melding? Bel ons op 14 030 of stuur een e-mail naar bodeminfo@utrecht.nl.

Andere meldingen verontreinigde bodem en ondergrond

 • De melding gewijzigd gebruik van een verontreinigde locatie: meld het via e-mail bodeminfo@utrecht.nl

 • Meldingen over het toepassen van grond: meld het via het landelijke meldpunt bodemkwaliteit Omgevingsloket.

 • Meldingen over uitvoering en evaluatie, nazorgplan, handhaving en afstemming tijdens werk: meld het bij RUD.

 • Is er dreiging voor de bodemkwaliteit? Meld dit gelijk bij de RUD.