Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Verandering van werk, subsidie aanvragen

Hebt u een idee om mensen aan werk te helpen in de zorg, bouw, techniek of ICT? Bijvoorbeeld door omscholing of begeleiding. Of hebt u een idee hoe minder mensen hetzelfde werk kunnen doen op deze terreinen? Dan kunt u subsidie aanvragen als samenwerking van werkgevers, onderwijs en overheden (‘arbeidsmarktkoepel’) in de regio Utrecht.

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

Voorwaarden

 • U kunt de subsidie aanvragen als organisatie (rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid).

 • U kunt aanvragen als samenwerking van organisaties, waarbij 1 organisatie (rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid) de subsidie aanvraagt en ontvangt.

 • U werkt samen met organisaties in de zorg, bouw, techniek of ICT: werkgevers, onderwijs én overheden.

 • U werkt samen met de Utrecht Talent Alliantie.

 • U voert de activiteiten uit vóór eind 2024.  

Lees alle eisen en voorwaarden in de nadere regel stimuleren arbeidsmarkttransities.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

 • U krijgt maximaal 80% van de kosten. 

 • U krijgt maximaal € 200.000. 

 • U ontvangt de subsidie in 2 periodes. Het tweede deel krijgt u na beoordeling van de resultaten van de eerste periode. 

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende bijlagen toe:

 • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer. 

 • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel. 

 • Kopie statuten van de organisatie. 

 • Plan van activiteiten, met:

  • de activiteiten

  • meetbare doelstellingen

  • de organisaties waarmee u samenwerkt (onderwijs, werkgevers en overheid)

  • hoe u samenwerkt

  • hoe u de resultaten meet

  • planning van de activiteiten

  • hoe u doorgaat met de activiteiten nadat de subsidie stopt

 • Overzicht van alle verwachte kosten (zie een voorbeeld op de website).

  • Partners betalen minimaal 20% van de kosten.

  • Overhead is maximaal 25% van de kosten.

Subsidie aanvragen

U kon de subsidie aanvragen tot en met 15 september 2023.

Na uw aanvraag?

Is uw aanvraag compleet en op tijd?  

U krijgt ons besluit binnen 13 weken na uw aanvraag. 

We behandelen alleen aanvragen die op tijd en compleet zijn. 

Volg uw aanvraag 

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag? 

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Aanleveren na uw aanvraag

Binnen 6 maanden na afloop van uw activiteiten, stuurt u deze bewijsstukken naar ons op:

 • een verslag van de activiteiten 

 • een overzicht van alle inkomsten en uitgaven 

Hulp of advies nodig?

Neem contact met ons op via subsidie@utrecht.nl of 030 - 286 33 36.

Lees ook...

 • Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht.