Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Utrechters zonder schulden, subsidie aanvragen

Deze subsidie is voor organisaties die Utrechters ondersteunen om schulden te voorkomen, op tijd op te lossen en zonder schulden te blijven.

U kunt het hele jaar subsidie aanvragen.

Waarvoor kunt u deze subsidie krijgen?

 • Activiteiten om Utrechters niet in (diepere) schulden te laten komen.

 • Activiteiten om Utrechters met schulden beter te bereiken en ondersteuning te bieden.

 • Activiteiten die ondersteuning bieden aan inwoners in een schuldhulpverleningstraject, met het doel om uitval te voorkomen.

 • Activiteiten die ervoor zorgen dat Utrechters duurzaam uit de schulden blijven.

 • Activiteiten die ervoor zorgen dat Utrechters zichzelf financieel kunnen redden na een schuldhulpverleningstraject.

Voorwaarden

Een rechtspersoon met een volledige rechtsbevoegdheid kan deze subsidie aanvragen.

Bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag kijken we naar de eisen en voorwaarden in de nadere regel subsidie Actieagenda Utrechters Schuldenvrij

Wat stuurt u mee?

Activiteitenplan

Financiële onderbouwing van de activiteiten

 • per activiteit: hoeveel personeel en welk materiaal u nodig hebt voor de activiteiten

 • waarvoor u het subsidiebedrag gaat gebruiken

 • wanneer van toepassing: een sluitende begroting met alle overige inkomsten

Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Voeg dan ook de volgende bijlagen toe:

 • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.

 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel

 • kopie statuten van de organisatie

Aanvragen

U kunt als organisatie alleen nog subsidie aanvragen met eHerkenning.

Vraag subsidie aan

Na uw aanvraag

We beoordelen alleen aanvragen die op tijd en compleet zijn ingediend. U krijgt binnen 13 weken een besluit over uw aanvraag.

Hulp of advies nodig?

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook…

Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht.