Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Uittreksel of akte aanvragen

U kunt een uittreksel uit de Basisregistratie Personen aanvragen. Dit doet u bij de gemeente waar u woont. U kunt ook een uittreksel uit de burgerlijke stand aanvragen, zoals een geboorteakte. Dit doet u in de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.

Snel naar:
Uittreksel burgerlijke stand (bijvoorbeeld huwelijksakte, geboorteakte, overlijdensakte)
Uittreksel voor iemand anders aanvragen
Uittreksel in een andere taal

Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

In een uittreksel uit de BRP staan gegevens over uw huidige situatie die bij de gemeente bekend zijn. Bijvoorbeeld uw naam en uw huidige adres.

Online uittreksel BRP aanvragen

Vraagt u online een uittreksel BRP aan? Bij de aanvraag geeft u aan waarvoor u het uittreksel nodig hebt. Zo weten wij welke gegevens wij naast uw naam en huidige adres op het uittreksel moeten zetten. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een uittreksel voor de woningbouw, uw werkgever of u kiest voor een internationaal uittreksel voor gebruik in het buitenland.

Versturen van uittreksel

Wij versturen het uittreksel na uw online aanvraag binnen 5 werkdagen per post.

Aanvragen

U betaalt vooraf met iDEAL als u het uittreksel online aanvraagt.

Aan de balie uittreksel BRP aanvragen

Hebt u het uittreksel direct nodig? Of hebt u een uittreksel nodig dat u online niet kunt aanvragen? Maak dan een afspraak voor de balie. Dan krijgt u het uittreksel direct mee. Zonder afspraak kunt u niet langskomen. U hebt bij uw afspraak het volgende nodig:

 • een geldig identiteitsbewijs

 • contant geld of uw pinpas

Kosten

 • € 19,90 uittreksel BRP (digitale aanvraag)

 • € 19,90 uittreksel BRP (aanvraag aan de balie)

 • € 25,45 uittreksel BRP (schriftelijke aanvraag)

Niet in Nederland wonen of ingeschreven

Staat u niet als inwoner van Nederland ingeschreven in de BRP, maar bent u wel geregistreerd als ‘niet-ingezetene’? Ga dan voor een uittreksel naar Registratie-Niet Ingezetenen.


Uittreksel burgerlijke stand

In een uittreksel uit de burgerlijke stand staan gegevens over een gebeurtenis in het verleden. Bijvoorbeeld: geboorte, huwelijk/partnerschap, echtscheiding of overlijden.

Bent u in een andere gemeente geboren of gehuwd? Dan moet u het uittreksel daar aanvragen. Dit geldt ook bij overlijden.

Uittreksel (afschrift) aanvragen

Vraagt u een uittreksel aan, dan krijgt u van ons een afschrift (een volledige kopie van het origineel). U kunt van de volgende aktes een uittreksel aanvragen:

 • geboorteakte

 • huwelijksakte (als dat voor u geldt: met vermelding echtscheiding)

 • partnerschapsakte (als dat voor u geldt: met vermelding beëindiging)

 • overlijdensakte

Kosten

 • € 16,60 uittreksel burgerlijke stand

Aanvragen

U betaalt vooraf met iDEAL als u het uittreksel online aanvraagt.

Versturen van uittreksel

Wij versturen het uittreksel na uw online aanvraag binnen 5 werkdagen per post. Hebt u het uittreksel sneller nodig? Maak dan een afspraak voor de balie. Dan krijgt u het uittreksel direct mee. Zonder afspraak kunt u niet langskomen.


Uittreksel voor iemand anders aanvragen

Hebt u een machtiging nodig?

Geen machtiging nodig

U hebt geen machtiging voor een uittreksel Basisregistratie Personen nodig voor:

 • uw echtgenoot of uw geregistreerde partner die op uw adres woont

 • een kind jonger dan 16 jaar en u bent de ouder

Of maak een afspraak.

Geef in het formulier aan waarvoor uw gezinslid een uittreksel nodig heeft. Daarna kiest u bij de derde stap van het formulier ‘voor een gezinslid dat op mijn adres woont’ het gezinslid voor wie u het uittreksel aanvraagt.

U hebt geen machtiging voor een uittreksel burgerlijke stand nodig:

 • voor uw echtgenoot of uw geregistreerde partner

 • als u een erfgenaam bent

 • als u het (klein)kind of de (groot)ouder bent

 • als u de vertegenwoordiger bent

 • voor een huwelijksakte of overlijdensakte van voor 1995

Of maak een afspraak.

In het formulier staan uw eigen gegevens. Halverwege het formulier kunt u aanvinken dat u het uittreksel niet voor uzelf aanvraagt, maar voor een gezinslid. Daar vult u dan ook de gegevens in van dat gezinslid.


Uittreksel in andere taal

Een uittreksel is standaard in het Nederlands. Bij het aanvragen kunt u kiezen voor een uittreksel met meerdere talen. Het uittreksel heeft dan de volgende talen:

 • Uittreksel BRP Nederlands, Engels, Duits, Frans, Turks, Spaans, Italiaans.

 • Uittreksel burgerlijke stand Nederlands, Engels, Duits, Frans, Turks, Spaans, Italiaans, Grieks, Portugees en Servisch.