Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Uitstapprogramma’s Utrechtse sekswerkers, subsidie aanvragen

Ontwikkelt of heeft uw organisatie uitstapprogramma’s voor sekswerkers in de gemeente Utrecht? Vraag dan subsidie aan.

Met de subsidie kunt u sekswerkers 1-op-1 begeleiden bij het vinden van ander werk. Of van dagbesteding buiten de prostitutie. De sekswerkers wonen en/of werken in de gemeente Utrecht.

Waarvoor kunt u deze subsidie krijgen?

 • Sekswerkers die in Utrecht wonen of werken actief informeren over de uitstapprogramma’s.

 • Sekswerkers die dat willen mee laten doen met de uitstapprogramma’s.

 • Activiteiten die helpen bij het stabiliseren en/of verbeteren van de leefsituatie van sekswerkers. Zo ontstaat er ruimte en veiligheid om na te denken over een uitstapvraag.

 • Activiteiten die gericht zijn op opleiding, die leiden naar ander werk of dagbesteding. De begeleiding is persoonlijk en maatwerkgericht.

 • Warme overdracht naar reguliere organisaties.

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt de subsidie aanvragen als organisatie (rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid). Uw organisatie mag voor de uitvoering van de activiteiten samenwerken met 1 of meer onderaannemers.

Bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag kijken we naar de eisen en voorwaarden in de Nadere regel subsidie Utrechtse uitstaptrajecten voor sekswerkers.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende stukken toe aan het aanvraagformulier:

 • Een beschrijving van de activiteiten voor 3 jaar waarvoor u subsidie aanvraagt.

 • Een plan van aanpak voor 3 jaar met een gedetailleerde uitwerking.

 • Een toelichting op de huidige deskundigheid van uw personeel.

 • Een plan voor deskundigheidsbevordering van uw personeel en eventuele ervaringsdeskundigen.

 • Informatie over social return en duurzaamheidsdoelen:

  • Uw inzet voor social return. Richtlijn voor de inzet is 5% van het aangevraagde subsidiebedrag.

  • Hoe uw organisatie invulling geeft aan duurzaamheid.

 • Een begroting voor de activiteiten, die past binnen het maximaal beschikbare budget. De begroting is duidelijk en sluitend. Geef inzicht in:

  • Salariskosten op basis van in te zetten fte (met onderbouwing voor zowel uitvoering als overhead).

  • Overige personele kosten (bijvoorbeeld opleidingskosten).

  • Materiële kosten.

  • Huisvestingskosten.

  • Opbrengsten.

Vraagt u als organisatie voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Voeg dan ook de volgende bijlagen toe:

 • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.

 • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.

 • Kopie statuten van de organisatie.

Subsidie aanvragen

U kunt deze subsidie niet meer aanvragen. Dit kon tot en met 14 september 2021.

U kunt de subsidie als organisatie aanvragen. Als u als organisatie subsidie aanvraagt, doet u dat met e-Herkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

U krijgt maximaal € 182.186 subsidie per jaar.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

U ontvangt uiterlijk 31 december 2021 een besluit over uw aanvraag. Het besluit kan wat langer duren als uw aanvraag niet compleet is. Of als wij meer informatie nodig hebben.

Hulp of advies nodig?

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook…

 • Subsidiehulp voor algemene regelgeving en voor andere subsidies van gemeente Utrecht.