Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Trouwen in het buitenland

Als u in het buitenland gaat trouwen, worden er verschillende documenten gevraagd. Welke dat zijn, verschilt per persoonlijke situatie en per land. Informeer daarom in het land zelf wat u precies nodig hebt om daar te kunnen trouwen. Bent u in het buitenland getrouwd? Registreer dan uw huwelijk bij uw eigen gemeente.

Verklaring huwelijksbevoegdheid

Als u in het buitenland gaat trouwen, hebt u in sommige landen een ‘verklaring van huwelijksbevoegdheid’ nodig. Dit is een internationaal document waarin staat dat u in het buitenland mag trouwen. Dit document vraagt u aan bij uw eigen gemeente. Officieel is dit document 6 maanden geldig. Sommige landen gebruiken een kortere geldigheid. U kunt dit zelf navragen bij de autoriteiten van het land waar u gaat trouwen. Als u niet meer in Nederland woont, vraagt u dit aan bij de gemeente waar u het laatst stond ingeschreven.

Hebt u een verklaring huwelijksbevoegdheid nodig van de gemeente Utrecht? Bel dan naar 14 030 voor een afspraak. U hoort dan meteen of er in uw geval nog (buitenlandse) documenten nodig zijn. In sommige gevallen moeten buitenlandse documenten voorzien zijn van legalisatie en een officiële vertaling.

Ongehuwdverklaring

Er kan ook om een ‘ongehuwdverklaring’ worden gevraagd. Dit is een (internationaal) uittreksel BRP. Op dit uittreksel staat uw burgerlijk staat. Deze vraagt u aan bij de gemeente waar u woont. Als u inwoner bent van Utrecht, dan kunt u een (internationaal) uittreksel BRP aanvragen.

Als u niet meer ingeschreven bent in Nederland, dan vraagt u een (internationaal) uittreksel RNI aan. Op dit uittreksel staat uw burgerlijke staat.

Getrouwd in het buitenland?

Woont u in Nederland en bent u in het buitenland getrouwd? Dan bent u verplicht uw huwelijk te registreren bij uw eigen gemeente.
Afspraak maken (kies product: Buitenlandse documenten inschrijven (register foreign documents)).

In sommige gevallen moet uw buitenlandse huwelijksakte voorzien zijn van legalisatie en een officiële vertaling. Bel voor meer informatie naar 14 030.

Verklaring schijnhuwelijk

Heeft 1 van u of u beiden niet de nationaliteit van een EU-land, én geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd? Dan moet u beiden verklaren dat u geen schijnhuwelijk bent aangegaan. Met deze verklaring geeft u aan dat u niet alleen trouwt of een partnerschap aangaat om een verblijfsvergunning te krijgen. Vermoedt de ambtenaar dat er een schijnhuwelijk is, dan moet hij een onderzoek instellen. Als hij er dan van overtuigd is dat er een schijnhuwelijk is, dan moet hij weigeren om het huwelijk of geregistreerd partnerschap te registreren.

De eigen verklaring blijft bewaard voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Meenemen naar uw afspraak 

  • Originele huwelijksakte, eventueel met vertaling en legalisatie 

  • Geldig identiteitsbewijs

  • Als u de verklaring schijnhuwelijk moet afleggen komt u samen naar de afspraak.
    Kunt u niet samen naar de afspraak komen omdat één van u in het buitenland woont? Dan kan de persoon die in het buitenland woont de verklaring over een schijnhuwelijk (pdf), partnerschap (pdf) of het Engelse formulier (pdf) daar uitprinten, invullen en ondertekenen (en opsturen naar de hier wonende partner).

Kosten 2024


Wat kost het?

Wat

Prijs

Verklaring huwelijksbevoegdheid

€ 29,00

Ongehuwdverklaring (aan de balie of online aanvraag)

€ 19,90

Ongehuwdverklaring (schriftelijke aanvraag)

€ 25,45

Verklaring schijnhuwelijk

Gratis

Registratie huwelijk

Gratis

Meer weten?

Kijk op Rijksoverheid waar u nog meer aan moet denken als u in het buitenland gaat trouwen.