Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Trouwambtenaar voor 1 dag

U kunt uw huwelijk of geregistreerd partnerschap laten voltrekken door een trouwambtenaar die u zelf kiest. Er zijn daarbij 2 opties voor een trouwambtenaar voor 1 dag:

Trouwambtenaar uit een andere gemeente

Kiest u een trouwambtenaar uit een andere gemeente dan Utrecht? Dan mag hij of zij in Utrecht een huwelijk of geregistreerd partnerschap sluiten als u dit aanvraagt. Een trouwambtenaar van een andere gemeente wordt dan voor uw trouwdag benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in gemeente Utrecht. Hij of zij mag die dag in gemeente Utrecht uw huwelijk of geregistreerd partnerschap voltrekken.

Een trouwambtenaar uit een andere gemeente wordt door de gemeente Utrecht niet betaald voor het voltrekken van het huwelijk of geregistreerd partnerschap. De kosten voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap die u aan de gemeente Utrecht betaalt, blijven hetzelfde.

Aanvragen trouwambtenaar andere gemeente

U kunt het aanvraagformulier (pdf, 120 kB) indienen nadat u bij ons uw trouwdag en trouwlocatie hebt vastgelegd. U doet de aanvraag minimaal 8 weken voor de trouwdag.

Bij het aanvraagformulier voegt u de volgende documenten toe:

 • kopieën geldige identiteitsbewijzen beide partners

 • kopie geldig identiteitsbewijs trouwambtenaar

 • kopie van het bewijs van beëdiging bij de rechtbank

 • kopie van het benoemingsbesluit in de andere gemeente

Trouwambtenaar, nog niet benoemd en beëdigd

U kunt als bruidspaar uw huwelijk of geregistreerd partnerschap ook laten voltrekken door een trouwambtenaar die nog niet benoemd en beëdigd is. Dit kan bijvoorbeeld een broer, zus, buurvrouw of goede vriend(in) zijn.

De trouwambtenaar voor 1 dag:

 • is minimaal 18 jaar oud

 • staat niet onder curatele

 • is door u (het bruidspaar) gevraagd

Aanvragen trouwambtenaar voor 1 dag

U stuurt het aanvraagformulier (pdf, 237 kB) in nadat u bij ons uw trouwdag en trouwlocatie hebt vastgelegd. Dit doet u minimaal 4 maanden voor uw trouwdag. Bij het aanvraagformulier levert u de volgende originele documenten in:

 • kopieën geldige identiteitsbewijzen bruidspaar

 • kopie geldig identiteitsbewijs van de trouwambtenaar voor 1 dag

 • origineel uittreksel VOG (verklaring omtrent gedrag, niet ouder dan 3 maanden) van de trouwambtenaar voor 1 dag. U gebruikt voor het aanvragen van dit uittreksel VOG het door ons al ingevulde en ondertekende aanvraagformulier VOG (pdf, 470 kB)

 • origineel uittreksel BRP (niet ouder dan 1 maand) van de trouwambtenaar voor 1 dag

Voor het inleveren en het betalen van de aanvraag voor een trouwambtenaar voor 1 dag maakt u een afspraak (huwelijkszaken informatie).

Het lenen van een toga is niet mogelijk.

Bij het huwelijk door de trouwambtenaar voor 1 dag is een vaste Utrechtse trouwambtenaar aanwezig. Deze trouwambtenaar zorgt ervoor dat het sluiten van het huwelijk op de juiste manier gebeurt. De trouwambtenaar is hiervoor maximaal 45 minuten beschikbaar. Dat komt door een volgend huwelijk.

Kosten 2024

Het aanvragen van een trouwambtenaar voor 1 dag kost (prijswijzigingen voorbehouden). Dit is exclusief de kosten voor de benodigde documenten en exclusief de huwelijksleges.  

Beëdiging trouwambtenaar voor 1 dag

Als alle benodigde documenten in orde zijn en de persoon niet in het curateleregister voorkomt, wijst de gemeente hem of haar aan tot trouwambtenaar voor 1 dag. Om een huwelijk te mogen voltrekken moet de trouwambtenaar voor 1 dag ook door de rechtbank worden beëdigd. Hierbij moet de trouwambtenaar voor 1 dag persoonlijk aanwezig zijn. De gemeente maakt de afspraak met de rechtbank, in overleg met de trouwambtenaar voor 1 dag.

Let op: De trouwambtenaar voor 1 dag wordt alleen benoemd en beëdigd voor uw huwelijk op de afgesproken trouwdatum.

Bevestiging trouwambtenaar voor 1 dag

Als de trouwambtenaar voor 1 dag benoemd en beëdigd is, krijgen zowel de trouwambtenaar voor 1 dag als u een e-mail ter bevestiging.

Informatie over trouwen en melden voorgenomen huwelijk

Wilt u trouwen of een partnerschap registreren? Dan moet u eerst uw voorgenomen huwelijk of geregistreerde partnerschap melden (vroeger ondertrouw). Ga voor meer informatie naar Trouwen in Utrecht en Trouwen, melden voorgenomen huwelijk.