Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Toegankelijkheid, subsidie aanvragen

Hebt u een idee om uw bedrijf, organisatie of eenmanszaak toegankelijker te maken? Dan kunt u hiervoor eenvoudig subsidie aanvragen.

Met toegankelijk bedoelen wij dat inwoners met een beperking gemakkelijk mee kunnen doen. De subsidie is voor maatregelen die drempels weg nemen. Dat kan een letterlijke drempel zijn in uw gebouw, maar ook een figuurlijke drempel in bijvoorbeeld uw dienstverlening of informatievoorziening.

Voorwaarden

 • De maatregel, voorziening of activiteit is voor algemeen gebruik.

 • De maatregel, voorziening of activiteit helpt inwoners met een beperking om mee te doen aan de samenleving.

 • Het gaat om een eenmalige investering in toegankelijkheid.

 • De subsidie wordt aangevraagd door een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven.

 • Gebouwen en websites die nieuwer zijn dan 2 jaar krijgen geen subsidie voor aanpassingen.

Lees de aanvullende eisen en voorwaarden in de Nadere Regel Toegankelijkheid van ondernemingen en organisaties.

Wat stuurt u mee?

 • Een activiteitenplan volgens de leidraad (pdf, 94 kB). 

 • Een advies van een van de onderstaande organisaties. Zij helpen u om een plan op te stellen en denken graag met u mee. 

 • Het Solgu (Annelies de Jong): voor maatregelen waarmee (vooral) mensen met een lichamelijke beperking geholpen worden.

 • De Wilg (Jurre Schieveen) voor maatregelen waarmee (vooral) mensen met een licht verstandelijke kwetsbaarheid geholpen worden.

 • De Achterkant voor maatregelen waarmee (vooral) mensen met een psychische kwetsbaarheid geholpen worden.

 • Stichting Accessibility voor het toegankelijk maken van uw website.

 • Een sluitende begroting waarin u duidelijk maakt voor welk deel van de kosten u subsidie aanvraagt.

 • Een offerte, als dat aan de orde is.

Een activiteitenplan, advies, begroting en offerte zijn nodig om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen.

Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn uw gegevens gewijzigd? Voeg dan ook de volgende bijlagen toe:

 • Kopie bankafschrift met IBAN. Als we de subsidie toekennen, maken we die over naar dat rekeningnummer.

 • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.

 • Kopie statuten van de organisatie.

Subsidie aanvragen

We behandelen de binnengekomen aanvragen in 2 subsidierondes per jaar. De deadlines voor de rondes zijn 1 mei en 1 september.

Als bedrijf of organisatie kunt u subsidie aanvragen met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De subsidie is maximaal € 40.000.

Na uw aanvraag

We beoordelen uw aanvraag als u die compleet hebt ingediend. U krijgt binnen 13 weken na sluiting van een subsidieronde een besluit over uw aanvraag.

Ontvangt u de subsidie? Dan vragen we u nog om het volgende te doen:

 • De maatregelen uitvoeren waar u subsidie voor hebt gekregen.

 • U vertelt inwoners van Utrecht en gebruikers van de producten of diensten dat u de toegankelijkheid hebt verbeterd.

 • U neemt op uw eigen website informatie op over de (on)toegankelijkheid van uw producten en diensten en uw gebouw.

 • Is de openbare ruimte rondom het gebouw niet toegankelijk? Dan maakt u een melding.

 • Maakt u een toilet toegankelijk? Plaats deze informatie dan op de HogeNood app.

Hebt u dit gedaan? Dan stuurt u ons een eindrapportage.

Hulp en advies

Hebt u inhoudelijke vragen over de subsidie of kunt u hulp gebruiken? Stuur een e-mail naar toegankelijk@utrecht.nl. Voor informatie over het aanvragen van subsidie kunt u terecht bij het Subsidiebureau, mail naar subsidie@utrecht.nl of bel naar 030-286 33 36.

Meer informatie