Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Subsidie aanvragen

Wilt u subsidie aanvragen bij de gemeente? Kijk dan eerst of uw activiteit aansluit bij 1 van de subsidieregelingen op de website. Staat uw subsidie er niet bij? Dan kunt u de aanvraag doen onder ‘overige subsidieregeling’.

Wat stuurt u mee?

  • activiteitenplan met daarin een overzicht van de activiteiten en de doelen die daarbij horen

  • begroting met daarin een overzicht van de inkomsten en uitgaven

Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens?  Voeg dan ook de volgende documenten toe:

  • kopie bankafschrift (organisatie)

  • kopie uittreksel uit het verenigingen-, stichtingen- of handelsregister van de Kamer van Koophandel (organisatie)

  • kopie statuten (organisatie)

Voorwaarden

U voldoet aan de voorwaarden en verplichtingen in de Algemene Subsidieverordening (ASV). Hierin staat onder andere:

  • dat uw organisatie moet voldoen aan de eisen voor goed bestuur van de gemeente Utrecht

  • dat activiteiten toegankelijk moeten zijn voor inwoners met een beperking

Meer informatie hierover vindt u bij de regels voor subsidies.

Aanvragen

In het tweede scherm van het formulier kiest u ‘aanvraag overige subsidieregeling'.

Als inwoner kunt de subsidie alleen aanvragen met DigiD. Als organisatie kunt u de subsidie alleen aanvragen met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Vraag subsidie aan

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem dan contact op met het subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Wanneer in het jaar vraagt u subsidie aan?

U vraagt een subsidie voor een kalenderjaar uiterlijk 1 oktober voor het subsidiejaar aan. Een subsidie voor een project vraagt u uiterlijk 13 weken voor het project start aan.