Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Studietoeslag aanvragen

Bent u een voltijdscholier of -student? En kunt u niet bijverdienen door een beperking of chronische ziekte? Dan kunt u misschien studietoeslag krijgen.

De studietoeslag hoeft u niet terug te betalen. U mag het geld houden en gebruiken waarvoor u zelf wilt. Bijvoorbeeld voor huur of om uw studiebeurs te verlagen. Dan hoeft u minder geld te lenen en hebt u minder schuld.

Hoogte studietoeslag

De studietoeslag is vanaf 1 juli 2024 een bedrag van € 369,31 netto per maand. Dit bedrag is voor alle leeftijden hetzelfde.

De gemeente krijgt geld van het Rijk, maar geeft nu te veel uit. Daarom is de studietoeslag vanaf 1 oktober 2024 waarschijnlijk lager. Dan houden wij geld over voor andere belangrijke uitgaven. Een besluit hierover nemen we in september. U krijgt dan het minimumbedrag dat is vastgesteld door de rijksoverheid. De studietoeslag vervangt bijverdiensten. Daarom is het bedrag per leeftijd anders, net zoals bij het minimumloon.

Studietoeslag per maand netto vanaf 1 oktober 2024

Leeftijd

Bedrag

21 jaar en ouder

€ 359,57

20 jaar

€ 287,66

19 jaar

€ 215,75

18 jaar

€ 179,79

17 jaar

€ 142,04

16 jaar

€ 124,06

15 jaar

€ 107,88

Voorwaarden

 • Vraag de studietoeslag aan in de gemeente waar u woont. Ook als u in een andere gemeente studeert.

 • U hebt een blijvende of langdurige lichamelijke of geestelijke beperking. Of een chronische ziekte. Hierdoor kunt u niet werken naast uw studie.

  • U krijgt geen studietoeslag voor bijvoorbeeld een gebroken been of als u mantelzorger bent. Of voor een medische behandeling waarvan u een half jaar of korter moet herstellen.

 • U hebt een bewijs van uw beperking of chronische ziekte. Dit kan een verklaring van een specialist zijn (bijvoorbeeld een arts). In de verklaring staat waarom u niet kunt werken naast uw studie.

  • Hebt u nog geen bewijs? Vraag dan ook alvast de studietoeslag aan. Wij kunnen een specialist vragen om dit te onderzoeken.

 • U krijgt studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren van DUO.

 • Ontvangt u een stagevergoeding? Dan geeft u dit aan ons door. Is de stagevergoeding hoger dan € 211,67 per maand? Dan trekken wij het bedrag boven de € 211,67 van de studietoeslag af.

 • Doet u vrijwilligerswerk? Geef dit ook aan ons door. Krijgt u daarvoor een vrijwilligersvergoeding? Dan trekken wij dat bedrag niet van uw studietoeslag af. Soms laten wij uw medische situatie beoordelen door een specialist als u vrijwilligerswerk doet.

Ontving u al voor 1 januari 2023 een toeslag uit de regeling individuele studietoeslag? Dan gelden voor u vanaf 1 januari 2023 de voorwaarden van de regeling studietoeslag.

Wat stuurt u mee?

 • Kopie van een verklaring van een specialist (bijvoorbeeld uw arts) over uw situatie. U bent niet verplicht om deze verklaring naar ons op te sturen. Dan kan het wel zijn dat wij een medisch advies aanvragen.

 • Bankafschrift van de bankrekening waarop u de studietoeslag wilt ontvangen. Het IBAN en uw naam zijn duidelijk te zien.

 • Een kopie van een geldig Nederlands paspoort of Nederlandse ID-kaart.

 • Brief van DUO waarin staat dat u studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten krijgt. U kunt ook studietoeslag aanvragen als in de brief staat dat u € 0 studiefinanciering of tegemoetkoming krijgt.

Aanvragen

Met DigiD

Met terugwerkende kracht aanvragen

De regeling studietoeslag geldt sinds 1 april 2022. Voldoet u sinds 1 april 2022 al aan de voorwaarden? Dan kunt u ook nog studietoeslag aanvragen voor die periode.

Na uw aanvraag

U hoort binnen 8 weken of u studietoeslag krijgt. U ontvangt hierover een brief. De studietoeslag krijgt u per maand. U krijgt het bedrag vanaf de eerste dag van de maand waarin u de aanvraag doet tot het einde van het studiejaar. De studietoeslag loopt automatisch door.

Hulp bij uw aanvraag

Lukt het u niet om de aanvraag online te doen? Bel ons dan op 14 030. Dan kijken we samen hoe we u kunnen helpen. Wilt u uw hele aanvraag met ons doornemen? Maak dan een afspraak.

Gevolgen voor toeslagen van de Belastingdienst

De studietoeslag telt mee als inkomen als u bijvoorbeeld huurtoeslag of zorgtoeslag krijgt. U geeft de studietoeslag dus op bij uw belastingaangifte.

Studietoeslag en vakantiewerk

Verdient u geld met vakantiewerk? Dan hebt u geen recht meer op studietoeslag. Wij stoppen de studietoeslag dan. Bent u klaar met vakantiewerk? Dan kunt u weer studietoeslag aanvragen. U kunt dan snel studietoeslag krijgen, omdat een nieuw medisch advies niet nodig is.

Verandering doorgeven

Krijgt u studietoeslag of hebt u een aanvraag gedaan? En verandert er iets in uw situatie? U krijgt bijvoorbeeld een stagevergoeding of gaat vrijwilligerswerk doen. Of u stopt met uw studie. Geef dit dan direct aan ons door. Anders moet u misschien geld terugbetalen. En als u niet eerlijk bent over uw financiële situatie, kunt u ook een boete krijgen.