Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Studietoeslag aanvragen

Bent u een voltijdscholier of -student? En kunt u niet bijverdienen door een beperking of chronische ziekte? Dan kunt u misschien studietoeslag krijgen. Dit is een bedrag van € 362,36 per maand.

De studietoeslag hoeft u niet terug te betalen. U mag het geld houden en gebruiken waarvoor u zelf wilt. Bijvoorbeeld voor huur of om uw studiebeurs te verlagen. Dan hoeft u minder geld te lenen en hebt u minder schuld.

Voorwaarden

 • Vraag de studietoeslag aan in de gemeente waar u woont. Ook als u in een andere gemeente studeert.

 • U hebt een blijvende of langdurige lichamelijke of geestelijke beperking. Of een chronische ziekte. Hierdoor kunt u niet werken naast uw studie.

  • U krijgt geen studietoeslag voor bijvoorbeeld een gebroken been of als u mantelzorger bent. Of voor een medische behandeling waarvan u een half jaar of korter moet herstellen.

 • U hebt een bewijs van uw beperking of chronische ziekte. Dit kan een verklaring van een specialist zijn (bijvoorbeeld een arts). In de verklaring staat waarom u niet kunt werken naast uw studie.

  • Hebt u nog geen bewijs? Vraag dan ook alvast de studietoeslag aan. Wij kunnen een specialist vragen om dit te onderzoeken.

 • U krijgt studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren van DUO.

 • Ontvangt u een stagevergoeding? Dan geeft u dit aan ons door. Is de stagevergoeding hoger dan € 211,67 per maand? Dan trekken wij het bedrag boven de € 211,67 van de studietoeslag af.

 • Doet u vrijwilligerswerk? Geef dit ook aan ons door. Krijgt u daarvoor een vrijwilligersvergoeding? Dan trekken wij dat bedrag niet van uw studietoeslag af. Soms laten wij uw medische situatie beoordelen door een specialist als u vrijwilligerswerk doet.

Ontving u al voor 1 januari 2023 een toeslag uit de regeling individuele studietoeslag? Dan gelden voor u vanaf 1 januari 2023 de voorwaarden van de regeling studietoeslag.

Wat stuurt u mee?

 • Kopie van een verklaring van een specialist (bijvoorbeeld uw arts) over uw situatie. U bent niet verplicht om deze verklaring naar ons op te sturen. Dan kan het wel zijn dat wij een medisch advies aanvragen.

 • Bankafschrift van de bankrekening waarop u de studietoeslag wilt ontvangen. Het IBAN en uw naam zijn duidelijk te zien.

 • Een kopie van een geldig Nederlands paspoort of Nederlandse ID-kaart.

 • Brief van DUO waarin staat dat u studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten krijgt. U kunt ook studietoeslag aanvragen als in de brief staat dat u € 0 studiefinanciering of tegemoetkoming krijgt.

Aanvragen

Met DigiD

Met terugwerkende kracht aanvragen

De regeling studietoeslag geldt sinds 1 april 2022. Voldoet u sinds 1 april 2022 al aan de voorwaarden? Dan kunt u ook nog studietoeslag aanvragen voor die periode.

Na uw aanvraag

U hoort binnen 8 weken of u studietoeslag krijgt. U ontvangt hierover een brief. De studietoeslag krijgt u per maand. U krijgt het bedrag vanaf de eerste dag van de maand waarin u de aanvraag doet tot het einde van het studiejaar. De studietoeslag loopt automatisch door.

Hulp bij uw aanvraag

Lukt het u niet om de aanvraag online te doen? Bel ons dan op 14 030. Dan kijken we samen hoe we u kunnen helpen. Wilt u uw hele aanvraag met ons doornemen? Maak dan een afspraak.

Gevolgen voor toeslagen van de Belastingdienst

De studietoeslag telt mee als inkomen als u bijvoorbeeld huurtoeslag of zorgtoeslag krijgt. U geeft de studietoeslag dus op bij uw belastingaangifte.

Studietoeslag en vakantiewerk

Verdient u geld met vakantiewerk? Dan hebt u geen recht meer op studietoeslag. Wij stoppen de studietoeslag dan. Bent u klaar met vakantiewerk? Dan kunt u weer studietoeslag aanvragen. U kunt dan snel studietoeslag krijgen, omdat een nieuw medisch advies niet nodig is.

Verandering doorgeven

Krijgt u studietoeslag of hebt u een aanvraag gedaan? En verandert er iets in uw situatie? U krijgt bijvoorbeeld een stagevergoeding of gaat vrijwilligerswerk doen. Of u stopt met uw studie. Geef dit dan direct aan ons door. Anders moet u misschien geld terugbetalen. En als u niet eerlijk bent over uw financiële situatie, kunt u ook een boete krijgen.