Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Straatnaam, voorstel doen

De gemeente geeft nieuwe straten een naam. Wilt u een voorstel doen voor een nieuwe straatnaam? Of wilt u als projectleider van een nieuwbouwproject meerdere straatnamen voorstellen? Dan kunt u dat hier doorgeven.

Regels

 • Het mag geen bestaande straatnaam in de gemeente Utrecht zijn. Kijk eerst of de naam al bestaat. U kunt dit opzoeken in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van het kadaster.

 • Straatnamen hebben altijd een onderwerp, zodat ze goed te vinden zijn. Denk bijvoorbeeld aan vogels, kruiden en professoren.

 • Straatnamen mogen niet te veel op elkaar lijken. Dat is om verwarring te voorkomen. Bijvoorbeeld ‘Damplein’ geeft verwarring met ‘Domplein’.

 • Een straatnaam moet makkelijk uit te spreken zijn.

 • Als een straat naar een persoon vernoemd wordt, dan moet deze persoon van onbesproken gedrag zijn (geweest). De basisregel is dat we in onze gemeente alleen straten vernoemen naar overleden personen. Heel soms maken we een uitzondering. Ook letten we op diversiteit bij de keuze van nieuwe straatnamen. Bijvoorbeeld straten vernoemen naar vrouwen of mensen met een migratieachtergrond die een belangrijke rol in de geschiedenis hadden.

 • Een straatnaam mag niemand beledigen.

 • Bestaande straatnamen veranderen we meestal niet. De bewoners moeten dan namelijk aan veel mensen een nieuw postadres doorgeven.

Wat stuurt u mee?

 • Als het om en nieuwbouwproject gaat: plattegrond van het plangebied met daarop de (geplande) straten

Voorstel voor straatnaam doen

Voorstel doen

Na het voorstel

Na het voorstel nodigt de commissie straatnaamgeving u uit om meer over uw voorstel te komen vertellen tijdens een vergadering.

Wat doet de commissie straatnaamgeving?

De commissie kiest voor elke nieuwe buurt eerst een onderwerp. Het onderwerp sluit aan bij bijvoorbeeld de geschiedenis of het karakter van de wijk. Daarna bedenkt ze straatnamen die bij dit onderwerp passen.

De commissie straatnaamgeving adviseert het college van burgemeester en wethouders:

 • bij het kiezen van een onderwerp voor straatnamen bij nieuwe buurten

 • bij het kiezen van nieuwe straatnamen binnen een onderwerp

 • over het veranderen en/of het laten vervallen van bestaande straatnamen

Vergaderingen

 • Wilt u bij een vergadering van de commissie straatnaamgeving zijn? Meld u dan aan via straatnaamgeving@utrecht.nl. U kunt via dit e-mailadres ook vragen wanneer de eerstvolgende vergadering is.

 • Wilt u iets op de agenda laten zetten voor een vergadering? Stuur dan uiterlijk 14 dagen voor de vergadering alle informatie en eventuele bijlagen naar straatnaamgeving@utrecht.nl.

Hulp en contact

Hebt u vragen? Stuur een e-mail naar straatnaamgeving@utrecht.nl.

Over bestaande straatnamen

Hoe komt een straat aan zijn naam?

In de leuke aflevering van Klokhuis, Hoe worden straatnamen bedacht? (5 minuten, YouTube) krijgt u hierop antwoord.

Het verhaal achter de straatnaam

Het verhaal over de afkomst van enkele Utrechtse straatnamen leest u in Dossier: Straatnamen (De Utrechtse Internet Courant)

Boek over 50 jaar straatnaamcommissie

Bettina van Santen schreef het boek ‘Altijd zoekend naar de juiste naam’ (pdf, 6 MB). Het boek geeft een mooi overzicht van de geschiedenis en het ontstaan van Utrechtse straatnamen.

Huisnummer

Misschien wilt u ook meer weten over huisnummer (nieuw of veranderd).