Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Stimuleringssubsidie combinatiefuncties cultuur 2023-2024

Hebt u een culturele instelling en wilt u graag een combinatiefunctionaris cultuur aanstellen? U kunt hiervoor subsidie aanvragen voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024.

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

Waar is de subsidie voor?

Culturele instellingen kunnen subsidie aanvragen voor een combinatiefunctionaris cultuur. Dit wordt ook wel een cultuurcoach genoemd. Deze medewerker zet zich in om een bredere, diverse groep Utrechters vertrouwd te maken met cultuur.

Cultuurcoaches kijken naar de behoefte in een buurt of bij een bepaalde doelgroep (vaak kinderen en jongeren). Ze zorgen er ook voor dat iedereen op zijn of haar eigen niveau talenten ontwikkelt. De medewerker richt zich op Utrechters die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om mee te doen aan culturele activiteiten. Om dit te bereiken, werkt een cultuurcoach samen met organisaties in het onderwijs, bso/kinderopvang, welzijn, zorg, gezondheid en het bedrijfsleven.

Voorwaarden

  • De aanvrager is een culturele instelling die voor de periode 2021-2024 van de gemeente Utrecht subsidie ontvangt vanuit de Cultuurnota.

  • De aanvrager voert beleid op het gebied van cultuureducatie, diversiteit en/of cultuur(participatie) in de wijk.

  • De aanvraag wordt ingediend namens de culturele instelling waar de combinatiefunctionaris formeel in dienst is.

  • De aanvraag is voor minimaal 0,4 fte combinatiefunctionaris cultuur per jaar.

  • De werkzaamheden waarvoor wordt aangevraagd, vinden plaats tussen 1 januari 2023 en 31 december 2024.

Lees alle eisen en voorwaarden in de nadere regel Stimuleringssubsidie Combinatiefuncties cultuur 2023-2024.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De stimuleringssubsidie bedraagt maximaal € 32.500 per 1 fte combinatiefunctionaris cultuur per jaar. Dit is op basis van een totaalbedrag van € 52.000 per fte. Dit betekent dat u voor 62,5% van dit totaalbedrag subsidie kan aanvragen en de overige 37,5% (€ 19.500) zelf, als aanvrager, moet aanvullen.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende stukken toe aan het aanvraagformulier:

Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn uw gegevens veranderd? Voeg dan ook toe:

  • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dat rekeningnummer.

  • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.

  • Kopie statuten van de organisatie.

Aanvragen

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

Na uw aanvraag

Uw aanvraag wordt beoordeeld door een externe adviescommissie, zij adviseert het college van burgemeester en wethouders.

U krijgt ons besluit uiterlijk binnen 13 weken na de einddatum van de aanvraagperiode. Dat betekent dat u uiterlijk 15 december 2022 bericht krijgt over ons besluit. We behandelen alleen aanvragen die op tijd en volledig zijn ingediend.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Hulp of advies

Hebt u vragen over deze regeling? Of over het aanvragen? Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via het e-mailadres subsidie@utrecht.nl of 030 - 286 33 36. Neem voor inhoudelijke vragen contact op met de afdeling Culturele Zaken via steunvoorcultuur@utrecht.nl.

Lees ook

Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.