Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Standplaats vast, vergunning aanvragen

Wilt u producten verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen die niet op een weekmarkt of jaarmarkt staat? Dan hebt u een vaste standplaatsvergunning nodig. Ook als u seizoensproducten verkoopt (zoals ijs, kerstbomen of oliebollen), hebt u een standplaatsvergunning nodig. Deze vergunning is 15 jaar geldig.

Nieuwe regels voor standplaatsen

Om iedereen een eerlijke, gelijke kans te geven op een standplaats hebben we nieuwe regels gemaakt. Lees de nieuwe regels voor standplaatsvergunningen

Overzicht standplaatsen in stad Utrecht

We hebben in de gemeente Utrecht 102 standplaatsen. Daarvan zijn 88 op gemeentegrond en 14 op grond van een andere eigenaar. Voor deze standplaatsen hebt u een standplaatsvergunning nodig.

Daarnaast zijn er in de binnenstad 3 standplaatsen voor reclame van producten en maatschappelijke doelen. U kunt dan denken aan een stand waar u reclame maakt voor een nieuw product of donateurs werft voor een goed doel. Daarvoor hebt u een andere vergunning nodig, namelijk een tijdelijke standplaatsvergunning.

Op de interactieve kaart ziet u waar de standplaatsen zijn, wat de eigenschappen zijn en waaraan de standplaatshouder moet voldoen.

Voorwaarden

 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of een gelijkwaardig handelsregister.

 • U gaat houdbare voedingsproducten (dierenvoeding valt daar ook onder), versbereide voedingsproducten of bloemen en planten verkopen.

 • U gaat uw producten verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen.

 • U bent zelf op alle sta-dagen aanwezig in uw kraam of verkoopwagen.

 • U mag meerdere vergunningaanvragen doen voor meerdere kavels. Voorwaarde daarbij is wel dat de sta-dagen elkaar niet overlappen.

 • U geeft antwoord op de open vragen in het aanvraagformulier over duurzaamheid en binding met de wijk. U vertelt wat uw activiteiten hiervoor zijn in de periode dat uw vergunning geldig is.

Beoordelen aanvraag

 • Uw aanvraag is tussen 23 september en 6 oktober 2024 binnen.

 • Is er 1 aanvraag voor een standplaats? En de ondernemer voldoet aan de voorwaarden? Dan krijgt deze ondernemer de standplaatsvergunning.

 • Zijn er meerdere aanvragen voor een standplaats? En alle ondernemers voldoen aan de voorwaarden? Dan kijkt een beoordelingscommissie naar de antwoorden op de open vragen in het aanvraagformulier over duurzaamheid en binding met de wijk. De ondernemer die in totaal het hoogst scoort, krijgt de vergunning. Scoren meerdere ondernemers even hoog? Dan tellen de punten voor binding met de wijk dubbel. Is de score dan nog steeds gelijk? Dan loten we onder toezicht van de voorzitter van de beoordelingscommissie of een notaris.

 • Op de plekken waar meerdere standplaatsen bij elkaar staan (clusters), behandelen we de vergunningaanvragen op volgorde van de kavels. Dit komt in het Aanwijzingsbesluit te staan, waarover het college van burgemeester en wethouders binnenkort een besluit neemt. Op deze clusters willen we niet dat op elke standplaats hetzelfde product wordt verkocht. Daarom geven we eerst de vergunning af voor het eerste kavel. Verkopen de aanvragers voor de volgende kavels hetzelfde product? Dan krijgen zij geen vergunning.

 • Is er na de aanvraagperiode voor een aantal standplaatsen nog geen standplaatshouder gevonden? Dan volgt eind 2024/begin 2025 een nieuwe aanvraagperiode. Ondernemers kunnen dan (opnieuw) een aanvraag doen om een vergunning te krijgen voor deze plekken.

 • Het is mogelijk dat een Bibob-procedure onderdeel uitmaakt van aanvraagprocedure. In dat geval hoort u dat van ons.

Kosten

U betaalt uw aanvraag vooraf via iDEAL.

 • € 539,80 voor behandeling aanvraag nieuwe vaste standplaatsvergunning

 • Kosten voor gebruik grond van gemeente: elke 3 maanden (vooraf): een bedrag voor gebruik van grond (afhankelijk van de grootte van de grond)

Aanvragen

U kunt nu nog geen vergunning aanvragen voor een vaste standplaats. Op maandag 23 september 2024 staat het aanvraagformulier online.

De standplaatsvergunningen zijn 15 jaar geldig vanaf 1 oktober 2025 tot 1 oktober 2040.

Spreekuur

Hebt u vragen over de inschrijfronde of het aanvraagformulier? Neem dan contact met ons op via telefoon 14 030 of e-mail standplaatsen@utrecht.nl.

In de periode van 23 september tot en met 6 oktober is er elke dag een spreekuur in het stadskantoor. Maak hier een afspraak voor. Het spreekuur is op:

 • maandag 23 september en 30 september: 13.30 – 17.00 uur

 • dinsdag 24 september en 1 oktober: 9.30 – 19.00 uur

 • woensdag 25 september en 2 oktober: 13.30 – 17.00 uur

 • donderdag 26 september en 3 oktober: 9.30 – 19.00 uur

 • vrijdag 27 september en 4 oktober: 13.30 – 17.00 uur

Bent u lid van een branchevereniging, bijvoorbeeld de Koninklijke CVAH? Dan kunt u daar terecht voor advies en (juridische) bijstand.

Na uw aanvraag

U krijgt binnen 8 weken schriftelijk bericht. Wij kunnen deze termijn met 6 weken verlengen. De vergunning komt persoonlijk op uw naam te staan, niet op uw bedrijfsnaam.

Toezicht en handhaving

Vanaf 1 oktober 2025 controleren we of de standplaatshouders zich houden aan de regels en hun vergunning. Wij controleren ook of u doet wat u hebt opgeschreven in uw aanvraag. Het formulier dat u hebt ingevuld, maakt deel uit van de vergunning.

Andere vergunningen

Meer informatie