Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Sportevenement, subsidie aanvragen

Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren van een sportevenement. Het kan daarbij gaan om een grootschalig of kleinschalig evenement of om een schoolsportevenement.

Er is geen budget meer voor grootschalige sportevenementen in 2024. Aanvragen voor 2025 kunt u doen vanaf 1 oktober 2024.

 • Kleinschalig: in de vorm van een activiteit of wedstrijd. Met open inschrijving. Het richt zich op kennismaking met (een) sport en/of het bevorderen van de sportdeelname.

 • Grootschalig: minimaal 5.000 deelnemers of een sportevenement waaraan topatleten deelnemen.

 • Grootschalig schoolsportevenement: een schoolsportevenement of -toernooi met open inschrijvingen. Minimaal 1.000 leerlingen uit het basis- en/of speciaal onderwijs nemen hieraan deel. Het evenement is gericht op kennismaking met (een) sport en/of het bevorderen van sportdeelname.

Voorwaarden

Bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag voor uw evenement kijken we naar de eisen en criteria in de nadere regel subsidie Sportevenementen gemeente Utrecht.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende stukken toe aan uw aanvraagformulier:

 • Een sluitende begroting waaruit blijkt dat de subsidie nodig is voor het evenement. Per begrotingspost geeft u een korte toelichting/onderbouwing.

 • Een activiteitenplan volgens de leidraad subsidieaanvraag sportevenementen (zie uitklap hieronder). In het activiteitenplan besteedt u ook aandacht aan de toegankelijkheid van de activiteit voor deelnemers en toeschouwers.

Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Voeg dan ook de volgende documenten toe:

 • kopie uittreksel uit het verenigingen-, stichtingen- of handelsregister van de Kamer van Koophandel

 • kopie statuten van de organisatie

 • kopie bankafschrift van de organisatie

Aanvragen

U kunt de subsidie alleen als organisatie aanvragen. Dat doet u met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Vraag subsidie aan

Subsidierondes voor kleinschalige sportevenementen, meer dan € 750

Voor kleinschalige sportevenementen met een subsidieaanvraag boven de € 750 zijn er 4 subsidierondes per jaar.

Subsidierondes kleinschalige sportevenementen 2024

Indienen voor:

 1. 1 november 2023

 2. 1 februari 2024

 3. 1 mei 2024

 4. 1 augustus 2024

Andere aanvragen 13 weken van tevoren

Voor subsidieaanvragen tot € 750 en voor grootschalige (school)sportevenementen gelden deze rondes niet. U kunt deze aanvragen 13 weken voordat het evenement begint indienen.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De subsidie per evenement is maximaal 30% van de totale begroting met een maximum van € 5.000 voor kleinschalige sportevenementen en € 30.000 voor grootschalige sportevenementen.
De maximale subsidiebijdrage voor een schoolsportevenement is € 25.000.

Na uw aanvraag

Dient u uw subsidieaanvraag op tijd en compleet in? Dan ontvangt u een besluit voordat uw evenement begint.

Hulp of advies

Wilt u hulp of advies? Neem dan contact op met het subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook