Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Sportakkoord II, subsidie aanvragen

Sportaanbieders en andere organisaties in de stad die zijn ingeschreven bij de kamer van koophandel, kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan de speerpunten uit het Sportakkoord II.

Het doel van het Utrechts Sportakkoord II is dat iedereen in Utrecht met plezier kan sporten en bewegen. Meer over het akkoord kunt u lezen op www.sportakkoordutrecht.nl.

Waar is de subsidie voor?

Bekijk hieronder per support de aandachtspunten en welke bijlagen u mee moeten sturen met uw aanvraag.

Voorwaarden

Er zijn per support verschillende eisen aan de aanvrager en de inhoud van de aanvraag. Deze leest u in de nadere regel subsidie Sportakkoord II Utrecht. Hierin leest u ook op welke criteria uw subsidieaanvraag wordt beoordeeld.

Aanvragen

Vul het digitale formulier in en voeg de gevraagde bijlagen toe. Gebruik per support een nieuw formulier. U kunt de subsidie alleen als organisatie aanvragen. Dat doet u met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Vraag subsidie aan Support voor sportaanbieders

Vraag subsidie aan Support samenwerking sportakkoord II

Vraag subsidie aan Support buurtsportcoach sportakkoord II

Vraagt uw organisatie voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens?

Upload dan ook de volgende bijlagen:

  • kopie bankafschrift met IBAN, wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer

  • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel

  • kopie statuten van de organisatie

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Wat kunt u verwachten?

U krijgt binnen 13 weken na de datum van deadline een besluit over uw aanvraag. Als de aanvraag niet compleet is of als wij meer informatie nodig hebben, dan kan het besluit iets langer duren.

Lees ook…