Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Splitsen woning in meerdere woonruimten, vergunning aanvragen

Wilt u uw woning/gebouw splitsen in meerdere woonruimten? U hebt dan een omgevingsvergunning nodig. Gaat u de woonruimten daarna verhuren of verkopen? Dan hebt u ook nog een 'vergunning voor splitsen woning' nodig.

Kies uw situatie

Voorwaarden

 • De leefbaarheid van de buurt mag niet slechter worden. Wij onderzoeken dit door te kijken naar: soort buurt, onderhoud gebouw, situatie straat (straatbeeld), klachten uit de buurt en het buurtoordeel uit Utrechtse Wijkmonitor.

 • Bij het beoordelen van de aanvraag kijken wij naar de leefbaarheid en kwaliteitseisen. Lees hierover meer in de nadere regel Huisvestingsverordening gemeente Utrecht.

 • Oppervlakte: de woning voor de verbouwing is minimaal 140 m² en de nieuwe woonruimten hebben minimaal 50 m² gebruiksoppervlak. Voor de binnenstad (inclusief Stationsgebied) hebben de nieuwe woonruimten een minimaal gebruiksoppervlak van 40 m². Per gebouw hebben de woonruimten een gemiddelde oppervlakte van 50 m².

 • Geluidsisolatie: de nieuwe woonruimten voldoen aan de normen van NEN 5077 voor geluidsisolatie voor constructies (horizontaal/verticaal) dat de gebruiksruimten van elkaar scheidt. Het geluidsplan is gemaakt door een professionele partij.

 • U voldoet aan de parkeernormen.

 • Bij splitsen en verhuren: u voldoet aan de Wet goed verhuurderschap.

 • Bij splitsen en verkopen: de woningen voldoen aan de woon- en bouwtechnische kwaliteit van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL). Bekijk de Basiseisen voor splitsen (pdf, 117 kB)

Wat stuurt u mee?

 • Bij omgevingsvergunning: een geluidsplan dat is gemaakt door een professionele partij.

 • Bij splitsen en verhuren: een plattegrond van de situatie nu en de gewenste situatie (schaal 1:100) met de gebruiksoppervlakte van de woning(en).

 • Bij splitsen en verkopen: een splitsingstekening die voldoet aan de eisen van het kadaster.

 • Bij splitsen en verkopen: een onderhoudsrapport met foto’s, waaruit blijkt dat alle woonruimten goed onderhouden zijn.

Aanvragen

Vergunning splitsen woning

Vraag vergunning splitsen woning aan

Omgevingsvergunning

Vraag omgevingsvergunning aan

Kosten

 • Behandeling aanvraag omgevingsvergunning: kost 3,01% van de bouwkosten (bij bouwkosten lager dan € 1.000.000) met een minimum van € 173,44.

 • Behandeling aanvraag splitsen woning (woningvorming): € 2.786,10 per woonruimte.

 • Behandeling aanvraag kadastraal splitsen woning:€ 2.226,50 per appartementsrecht dat door de splitsing ontstaat, met een maximum van € 44.530,00 per aanvraag.

 • Stopt u de aanvraag of weigeren wij de vergunning voor het splitsen van de woning? Dan krijgt u 40% van de kosten terug. U krijgt 70% van de kosten terug als wij nog niet gekeken hebben naar hoe het gebouw onderhouden is.

Vraagt u geen vergunning(en) aan, terwijl dat wel nodig is? Dan kunt u een boete krijgen van maximaal € 18.500,00.