Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Sociale prestatie en dagondersteuning, subsidie aanvragen

Deze subsidie is voor het organiseren van regelmatige dagactiviteiten voor kwetsbare inwoners. Door deze activiteiten kunnen zij meedoen in de samenleving in Utrecht en de dag zinvol kunnen invullen.

Deze subsidie kunt u aanvragen van 1 juni tot en met 1 oktober.

Waar is de subsidie voor?

U organiseert activiteiten voor kwetsbare inwoners. Kwetsbare inwoners zijn bijvoorbeeld ouderen, mensen met een fysieke, licht verstandelijke of psychische beperking of langdurig werklozen.

Bij de activiteiten en dagondersteuning houden we deze leeftijden voor deelnemers aan:

 • Sociale prestatie activiteiten voor kwetsbare volwassenen: 18 tot 60 jaar.

 • Dagondersteuning voor personen met niet aangeboren hersenletsel: 18 jaar en ouder.

 • Dagondersteuning voor ouderen: vanaf 60 jaar.

 • Activiteiten met ondersteuning voor kinderen en jongeren in een kwetsbare situatie: tot 23 jaar.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De activiteiten beginnen 1 januari.

 • De activiteiten zijn in een groep.

 • Bij de activiteiten is altijd een beroepskracht aanwezig.

 • De beroepskracht heeft een voor de doelgroep relevante opleiding en ervaring.

 • De beroepskracht voor dagondersteuning voor ouderen heeft kennis van de problemen van de ouderen en de keten ouderenzorg in Utrecht.

 • Voor de grootte van de groep gaan we uit van 1 beroepskracht op ongeveer 40 deelnemers.

 • De activiteiten voor kinderen en jongeren in een kwetsbare situatie hebben niet als doel om te leiden naar werk.

 • Kinderen en jongeren hebben een actieve rol bij het invullen van de activiteiten.

 • De activiteiten voor dagondersteuning worden minimaal 2 dagdelen per week in een wijk aangeboden.

Kijk voor alle voorwaarden en eisen in de Nadere regel sociale prestatie en dagondersteuning.

Wat stuurt u mee?

Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier:

Over toegankelijkheid en social return leest u meer in bijlage 3 en 4 van het uitvoeringskader subsidies (pdf, 895 kB).

Vraagt uw organisatie voor het eerst subsidie of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Upload dan ook de volgende bijlagen:

 • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer

 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel

 • kopie statuten van de organisatie

Aanvragen

U kunt deze subsidie aanvragen van 1 juni tot en met 1 oktober.

U kunt de subsidie alleen als organisatie aanvragen. Dat doet u met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben. Lees meer over e-Herkenning.

Wat kunt u verwachten?

U krijgt binnen 13 weken een besluit over uw aanvraag. Als de aanvraag niet compleet is of als wij meer informatie nodig hebben, dan kan het besluit iets langer duren.

Hulp of advies nodig?

Neem dan contact op met het subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook