Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Slim en duurzaam goederenvervoer, subsidie aanvragen

Wilt u overstappen op slim en duurzaam vervoer van goederen binnen de gemeente Utrecht? Dan kunt u hier een subsidie voor krijgen.

Waar is de subsidie voor?

Met de subsidieregeling kunnen lokale ondernemers in de 'projectgebieden' een financiële bijdrage aanvragen om naar een duurzame bezorging over te stappen. Het gaat hier om bezorging via een goederenhub of om de goederen op een andere manier slim en duurzamer te laten bezorgen. De subsidie is bedoeld voor de extra kosten die een ondernemer moet maken.

Wat is slim en duurzaam vervoer?

Hiermee bedoelen we dat u de uitstoot per rit vermindert en het aantal vervoersbewegingen verlaagt. Dat kan op de volgende manieren: minder ritten of minder kilometers per vervoersmiddel samen met het inzetten van duurzame vervoersmiddelen.

Projectgebieden

We onderzoeken in 2 gebieden welke meerwaarde bezorging via een goederenhub heeft voor ondernemers, leveranciers en de stad. Het gaat om de volgende gebieden:

 • gebied 1: milieuzone in Utrecht (toekomstige zero-emissiezone vanaf 1 januari 2025)

 • gebied 2: de Biltstaat (deel tussen Wittevrouwensingel en Bekkerstraat)

Logistiek makelaar

De logistiek makelaar denkt graag mee om het overstappen naar slim en duurzaam en vervoer zo goed mogelijk te laten verlopen. De logistiek makelaar kan advies geven hoe u de logistieke processen slim en duurzamer in kunt richten.

Contactgegevens logistiek makelaar: logistiekmakelaar@utrecht.nl

Voorwaarden

 • U hebt een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

 • U kunt bewijzen dat u zakelijk goederen van, naar en in de projectgebieden in de gemeente Utrecht in eigen beheer vervoert of laat vervoeren.

 • Uw plan moet duidelijk beschrijven wat de te verwachten resultaten zijn vergeleken met de werkwijze van nu. 

 • U hebt nog niet geïnvesteerd in het uitvoeren van de activiteiten.

 • De activiteiten beginnen binnen 2 maanden nadat de subsidie verleend is en eindigen binnen 6 maanden na het begin.

Lees alle eisen en voorwaarden in de nadere regel subsidie slim en duurzaam goederenvervoer gemeente Utrecht.

Wat stuurt u mee?

Bij de aanvraag stuurt u de volgende bijlagen mee:

 • Een overzicht van de huidige en te verwachte besparing in het aantal ritten en/of het aantal ritkilometers

 • Een overzicht van de besparing in CO2 uitstoot

 • Een overzicht van de te verwachten kosten

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

U kunt subsidie aanvragen voor 50% van de gemaakte kosten die gemaakt zijn voor subsidie slim en duurzaam vervoer met een maximum van € 5.000.

Aanvragen

U kunt de subsidie tot en met 1 oktober 2024 aanvragen. Let op: het beschikbare subsidiegeld kan eerder op zijn.

U kunt de subsidie alleen als organisatie aanvragen. Dat doet u met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben. Lees meer over eHerkenning.

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd? U krijgt ons besluit binnen 13 weken na uw aanvraag. We behandelen alleen aanvragen die op tijd en volledig zijn.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Bekijk uw aanvraag in het subsidieportaal

Aanleveren na uw aanvraag

Binnen 2 maanden na het afronden van uw activiteiten, stuurt u deze bewijsstukken naar ons op:

 • een beschrijving van de activiteiten die u verbeterde (slim en duurzamer) in het vervoeren van goederen

 • een eindmeting met de resultaten van het project met daarin onder andere hoeveel minder ritten, kilometers en uitstoot u behaalde

 • een overzicht van alle inkomsten en uitgaven

Hulp of advies

Neem contact met ons op via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook…

 • Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regels over subsidies.