Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Slijterij, vergunning aanvragen

Wilt u een slijterij starten of overnemen? Of verandert er iets in uw slijterij? U vraagt dan een vergunning aan.

Wanneer vraagt u een vergunning aan?

 • Starten van een slijtersbedrijf.

 • Overnemen van een slijtersbedrijf.

 • Verandering van rechtsvorm van het slijtersbedrijf.

 • Verandering oppervlakte van het slijtersbedrijf.

 • Bijschrijven/afschrijven van vennoten bij een VOF.

 • Nieuwe leidinggevende. (dagleidinggevenden hoeven niet te worden toegevoegd op de vergunning (aanhangsel))

Voorwaarden

Starten of overnemen slijterij:

Voorwaarden voor leidinggevende

 • Minimaal 21 jaar.

 • Heeft een diploma sociale hygiëne.

 • Mag zakelijke beslissingen nemen (staat niet onder curatele).

 • Mag geen boetes/veroordelingen hebben.

 • Staat ingeschreven in het register sociale hygiëne.

Wat stuurt u mee?

Starten of overnemen slijterij

 • Kopie huur- of koopovereenkomst van het gebouw.

 • Plattegrond van de slijterijruimten: schaal van 1:100.

Verandering rechtsvorm

 • Kopie huur- of koopovereenkomst van het gebouw.

Verandering oppervlakte

 • Plattegrond van de slijterijruimten: schaal 1:100.

Nieuwe leidinggevende

 • Leidinggevende staat minder dan 5 jaar in Nederland ingeschreven in de Basisregistratie Personen: Declaration of conduct (Verklaring omtrent gedrag) uit het land van herkomst. Deze verklaring gaat over de jaren dat de leidinggevende in de afgelopen 5 jaar niet in Nederland ingeschreven stond. Een bevoegde officiële (overheids)instantie heeft de verklaring afgegeven. Daarna heeft een beëdigde vertaler de verklaring vertaald en hebt u het wettelijk goed laten keuren (legaliseren). Lees meer op de pagina Legaliseren van buitenlandse documenten voor gebruik in Nederland.

Aanvragen

Vraag een slijterijvergunning aan (voor bedrijven)

Kosten

U krijgt hiervoor een rekening.

 • € 2.337,45 slijterijvergunning

 • € 892,25 aanpassing oppervlakte

 • € 892,25 aanpassing rechtsvorm

 • € 291,00 aanpassing leidinggevende

 • € 193,90 aanpassing tweede en volgende leidinggevende, per leidinggevende

Na uw aanvraag

U ontvangt binnen 8 weken schriftelijk bericht.