Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Slavernijverleden laten zien, subsidie aanvragen

Utrecht was verbonden met de koloniale handel en slavernij en heeft voordeel gehad van de winst hieruit. Dit heeft nu nog gevolgen voor de manier waarop wij vandaag met elkaar omgaan.

We willen het slavernijverleden van de stad Utrecht meer bekendheid geven. Hiervoor vragen we uw hulp. Hebt u een goed idee hoe we het slavernijverleden beter kunnen laten zien? U kunt hier subsidie voor aanvragen.

Voorwaarden

De activiteit helpt mee aan 1 of beide doelen hieronder:

  1. De kennis over de minder bekende kant van het slavernijverleden vergroten.

  2. Het helpen bij de bewustwording over het slavernijverleden, zodat mensen weten hoe het verleden nu nog steeds invloed op ons heeft.

Lees alle eisen en voorwaarden in de Nadere regel subsidie Slavernijverleden zichtbaar maken.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

U krijgt maximaal € 10.000 per aanvraag.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende bijlagen toe:

  • Een activiteitenplan van maximaal 4 pagina's.

  • Een sluitende begroting: een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven per activiteit.

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Of zijn uw gegevens veranderd? Voeg dan ook toe:

  • Kopie bankafschrift met IBAN, wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.

Vereisten bij uw aanvraag

Vereiste

Punten

De mate waarin de activiteit bijdraagt aan één of beide doelen.

0 tot 20 punten

De mate van uitvoerbaarheid van de activiteit.

0 tot 15 punten

De mate waarin de activiteit mensen bereikt en impact heeft.

0 tot 30 punten

De mate waarin de aanvrager aantoonbare kennis heeft over thema slavernijverleden. Hiermee wordt bedoeld: Academische kennis en/of deskundigheid over het slavernijverleden en/of de doorwerking daarvan.

0 tot 20 punten

De mate waarin de aanvrager relevante kennis en gevoel heeft bij de Utrechtse context en aantoonbare samenwerking met Utrechtse partners heeft.

0 tot 15 punten

U hebt minimaal 55 punten nodig om de subsidie te krijgen. We behandelen alleen aanvragen die op tijd en compleet zijn.

Aanvragen

U kunt tot en met 1 september 2024 subsidie aanvragen. Deze aanvragen behandelen we op volgorde van binnenkomst (alleen complete aanvragen). Op = op. 

U vraagt de subsidie aan met DigiD of e-herkenning.

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd ingeleverd? Dan beoordelen wij uw aanvraag op volgorde van binnenkomst aan de hand van de beoordelingscriteria. Deze vindt u in de nadere regel. U krijgt het besluit uiterlijk 13 weken na uw aanvraag.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Aanleveren na uw aanvraag

Binnen 6 maanden na afloop van uw activiteiten, stuurt u deze bewijsstukken naar ons op:

  • een verslag van de activiteiten

  • een overzicht van alle inkomsten en uitgaven

Hulp of advies

Neem contact met ons op via subsidie@utrecht.nl of telefonisch via 030 - 286 33 36.

Lees ook

  • Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht.