Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Seksbedrijf, vergunning aanvragen of aanpassen

Wilt u een seksbedrijf beginnen? Of hebt u een vergunning en verandert er iets in uw situatie? Dan hebt u een (nieuwe) vergunning nodig.

Waarvoor hebt u een vergunning nodig?

 • Sekswerkbedrijf (hier vallen ook erotische massagesalons onder)

 • Seksbioscoop

 • Sekstheater

 • Parenclub

 • Sekssauna

 • Escortbedrijf

Verandering in uw situatie

Hebt u al een vergunning maar verandert er iets in uw situatie? U hebt een nieuwe vergunning nodig bij:

 • verandering van activiteit

 • verandering van rechtsvorm

 • uitbreiding van het gebouw

 • wisseling van beheerders

Voorwaarden

 • Een exploitatievergunning seksinrichting is verplicht als u een seksbedrijf start of als er iets verandert in uw situatie.

 • Wilt u een nieuw seksbedrijf beginnen? Dan moet het passen binnen het omgevingsplan (bestemmingsplan).

Voorwaarden voor beheerders

 • U bent minimaal 21 jaar.

 • U staat niet onder curatele. Dit betekent dat u zakelijke beslissingen kunt nemen.

 • U hebt geen boetes of veroordelingen op uw naam.

Spelregels

 • We doen een Bibob-onderzoek.

 • Elke ondernemer is automatisch beheerder.

 • U meldt op de vergunning iedereen aan als beheerder die in het bedrijf beheerderstaken uitvoert.

 • U kunt de vergunning niet overdragen. De vergunning staat op naam en adres.

 • Uw aanvraag staat op officielebekendmakingen.nl. Dit doen we voordat we een besluit nemen over uw aanvraag.

 • Iedereen kan de plannen voor aanvraag bekijken en binnen 4 weken hierop reageren

Wat stuurt u mee?

Standaard bijlagen:

 • plattegrond van de indeling van het bedrijf

 • het bedrijfsplan

 • huur- of koopovereenkomst van het gebouw

 • telefoonnummer(s) waarop het bedrijf te bereiken is

Extra bijlagen die bij uw bedrijfsvorm staan:

Stichting:

 • aandeelhoudersregister of certificaathouders register (met de namen van de aandeelhouders of certificaathouders)

 • statuten (laatste versie)

STAK (Stichting administratiekantoor):

 • certificaathouders register (met de namen van de certificaathouders)

 • statuten (laatste versie)

Maatschap:

 • maatschapsovereenkomst

B.V. (Besloten vennootschap):

 • aandeelhoudersregister (met de namen van de aandeelhouders)

 • statuten (laatste versie) of oprichtingsakte (wanneer net opgestart)

C.V. (Commanditaire vennootschap):

 • vennootschapsovereenkomst

 • statuten (laatste versie)

Vof (vennootschap onder firma):

 • vennootschapsovereenkomst

 • statuten (laatste versie) of oprichtingsakte (wanneer net opgestart)

Aanvragen

Vraag vergunning seksbedrijf aan (pdf, 212 kB)

Kosten

€ 5.179,70 voor de vergunningaanvraag

€ 109,65 voor publicatiekosten

€ 437,80 voor het aanmelden van een beheerder

Wij sturen u een rekening.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en de regels op de pagina Sekswerk, exploitanten.

Hulp en contact