Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Schoolgebouw verhuren

Wilt u een deel van een schoolgebouw of het terrein verhuren aan een andere organisatie, zoals een voorschool, buitenschoolse opvang of buurthuis? Als schoolbestuur moet u hiervoor altijd toestemming vragen bij de gemeente. Wij beoordelen dan of de verhuur van het schoolgebouw voldoet aan de voorwaarden.

Voordat u toestemming vraagt:

 • hebt u een huurder voor de te verhuren ruimte

 • maakt u met de huurder voorlopige afspraken over de te verhuren ruimte, zoals huurperiode, het huurbedrag en praktische zaken zoals de schoonmaak

 • maakt u een concept-huurovereenkomst waar u deze afspraken in zet.

Aanvragen

Vraag toestemming

Voorwaarden

Wanneer een school een ruimte in het schoolgebouw wil verhuren, kijkt de gemeente of:

 • de voorgenomen verhuur goed samengaat met het onderwijs in het schoolgebouw

 • past in de omgeving van het schoolgebouw

 • het voorgestelde huurbedrag vergelijkbaar is met andere locaties (marktconforme huur) of de kosten van het schoolgebouw dekt (kostprijsdekkende huur)

 • er een einddatum voor de verhuur bepaald is

 • bij voltijd verhuur van de ruimte: in de overeenkomst is opgenomen dat de verhuur beëindigd kan worden wanneer de te verhuren ruimte weer voor onderwijs nodig is

De gemeente geeft in ieder geval géén toestemming:

Na uw aanvraag

 • Na uw aanvraag krijgt u een bevestiging per mail met het zaaknummer. Dat is het nummer waarmee wij de aanvraag hebben geregistreerd.

 • U krijgt binnen 6 weken schriftelijk bericht. Soms kan dit maximaal 6 weken langer duren.

 • Als de gemeente u toestemming verleent, kunnen u en uw huurder de huurovereenkomst ondertekenen.

 • Wilt u contact over uw aanvraag? Dat kan per e-mail via onderwijshuisvesting@utrecht.nl. Zet altijd het zaaknummer in de e-mail.