Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Schoolgebouw, schade melden

Hebt u schade aan een schoolgebouw, het terrein of aan de meubels of spullen in het schoolgebouw? Als schoolbestuur moet u dit altijd melden bij de gemeente. Wij beoordelen dan of de schade vergoed wordt.

Wat moet u doen?

U neemt meteen maatregelen om verdere schade te voorkomen. Bij inbraak of brandstichting doet u aangifte bij de politie. Wat u daarna doet, hangt af van hoe groot de schade is.

Schade minder dan € 5.000

 • U meldt de schade binnen 5 werkdagen door het formulier hieronder in te vullen.

 • U laat de schade repareren.

 • U dient binnen 3 maanden na ontstaan van de schade, de facturen in bij de gemeente

Schade meer dan € 5.000

 • U meldt de schade binnen 1 werkdag bij de gemeente Utrecht, telefoonnummer 14 030.

 • Wij overleggen dan met u over de reparatie. Soms sturen we een schade-expert om de schade op te nemen.

 • U dient binnen 3 maanden na ontstaan van de schade, de facturen in bij de gemeente.

Wat stuurt u mee?

 • Facturen (als u die al hebt, maar in ieder geval binnen 3 maanden)

 • Bij (poging tot) inbraak, brandstichting en vandalisme: de aangifte.

 • Foto's waarop de schade goed te zien is.

Voorwaarden

 • Alleen het schoolbestuur mag de schade melden.

 • Het formulier moet helemaal ingevuld zijn.

 • Het gaat om schade aan spullen die zijn betaald door de overheid.

 • De schade is te wijten aan 'bijzondere omstandigheden', dat wil zeggen:

  • brand

  • inbraak (of poging tot inbraak)

  • vandalisme

  • water

  • storm

Schade melden

U meldt een schade via het Onderwijsloket. Om hier gebruik van te maken moet u bij ons eerst een account aanvragen via onderwijshuisvesting@utrecht.nl. Vermeld erbij:

 • om welke school het gaat

 • voor- en achternaam van het bestuurslid

 • e-mailadres van het bestuurslid

Meld schade

Hoe handelen wij de aanvraag af?

 • Na uw melding krijgt u een bevestiging per mail met het zaaknummer. Dat is het nummer waarmee wij de schademelding hebben geregistreerd.

 • U krijgt binnen 6 weken na ontvangst van de complete aanvraag, bericht over het vergoeden van de schade.

 • Wilt u contact over uw schademelding? Dat kan per mail via schadeschoolgebouw@utrecht.nl. Zet altijd het zaaknummer in de mail.