Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Ruimtelijke strategie Utrecht: ruimte voor initiatief, subsidie aanvragen

Hebt u een idee voor een vernieuwende vorm van gebiedsontwikkeling in Utrecht? Dan kunt u voor uw initiatief een bijdrage vragen aan de gemeente. Met 'vernieuwend' bedoelen wij een kleine gebiedsontwikkeling die maatschappelijke, culturele, sociale of creatieve ondernemers samen met de stad oppakken.

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

Voorbeelden van activiteiten 

Deze initiatieven passen bij 'samen stad maken' en in de ruimtelijke strategie voor Utrecht. Denk hierbij aan:

 • een stimuleringsbijdrage voor uw project of rol in vernieuwende gebiedsontwikkeling/samen stad maken

 • een tijdelijke invulling van een locatie of gebouw

 • experimenten op het terrein van vernieuwende vormen van gebiedsontwikkeling/samen stad maken

 • kennisontwikkeling over vernieuwende vormen van gebiedsontwikkeling

Voorwaarden

In de beleidsregel Ruimtelijke Strategie Utrecht: ruimte voor initiatief leest u alle eisen en voorwaarden voor deze subsidie. Deze nieuwe beleidsregel vervangt de oude beleidsregel ‘stedelijke herontwikkeling: ruimte voor initiatief’.

Wat stuurt u mee?

Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier:

 • een activiteitenplan met:

  • aandacht voor de de doelstelling en de criteria in de beleidsregel;

  • informatie over het draagvlak;

  • informatie over de organisaties met wie u samenwerkt;

 • een sluitende begroting.

Vraagt u de subsidie aan als organisatie?

Vraagt u als organisatie voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Upload dan ook de volgende bijlagen:

 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel

 • kopie statuten van de organisatie

 • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.

Subsidie aanvragen

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

Hulp of advies

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook