Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Riooltekening opvragen

Er zijn 2 soorten tekeningen, van riolering in gemeentegrond en van riolering in particuliere grond.

De rioolstelsels en bijbehorende perceel aansluitleidingen (dit zijn de leidingen tussen het rioolstelsel en uw eigen terrein, ook wel uitleggers genoemd) in de gemeentegrond staan bij de gemeente op tekeningen.

Wilt u een tekening van de riolering in gemeentegrond opvragen?

U vraagt 1 of meerdere riooltekeningen op bij de gemeente.

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, is het belangrijk dat u aangeeft waarom u de tekening opvraagt.

Wilt u een tekening van de riolering in particuliere grond?

Voor tekeningen van de particuliere riolering moet u zelf de bouwtekeningen bekijken van de oprichting/bouw van het perceel of vraag de gemeente om Bouwtekeningen, inzage.

Tekeningen van particuliere riolering heeft de gemeente alleen in sommige gevallen in archief, dit komt omdat de particuliere riolering niet door de gemeente wordt beheerd. De particuliere eigenaar is verantwoordelijk voor het beheer van de riolering op het particuliere perceel en moet zelf zorgen voor tekeningen hiervan.

Bent u huurder? Informeer dan naar de tekeningen bij de verhuurder.

Tekeningen van gebouwriolering worden ook wel installatietekeningen genoemd.

Voorwaarden

  • Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen.

  • U gebruikt de tekening alleen voor het in kaart brengen van de riolering welke is bestemd voor uw eigen perceel of van het perceel waar u werkzaamheden moet verrichten.

  • U gebruikt de tekening niet voor het aansluiten op, dan wel wijzigen van de riolering in de openbare ruimte, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de gemeente.

Verstopt riool

Is uw riolering verstopt? Neem dan eerst contact op met een loodgieter. Meer informatie over verstopping van uw riool.

Werkzaamheden

Mogelijk zijn werkzaamheden bij u in de straat aanleiding voor het opvragen van een riooltekening. Kijk voor de actuele en toekomstige werkzaamheden binnen de gemeente Utrecht op: Verkeershinder en routes

Bouwtekeningen, bouwdossiers, omgevingsvergunningen inzien

Meer informatie over het inzien van bouwtekeningen zie: Bouwtekeningen, inzage