Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Rioolaansluiting aanvragen

U wilt een aansluiting op de openbare riolering. Of u wilt dat we de bestaande aansluiting veranderen.

Voorwaarden

Voorwaarden bij uw vergunning

Gaat het om een rioolaansluiting voor een activiteit waarvoor u een omgevingsvergunning hebt gekregen? Bijvoorbeeld voor de activiteit bouw, milieu, inname openbare grond of een evenement. Lees dan eerst de voorschriften van de vergunning door, voordat u een rioolaansluiting aanvraagt. 

Algemene voorwaarden en regels

Wat stuurt u mee?

Stuur mee bij uw aanvraag:

 • een situatietekening met het leidingplan

In het formulier geeft u deze informatie:

 • uw contactgegevens en de factuurgegevens

 • het aantal aansluitingen dat u aanvraagt

 • de locatie, diameter en materiaal van de aansluiting

 • type aansluiting (voor huishoudelijk afvalwater of hemelwater)

 • de reden voor een nieuwe (tijdelijke) aansluiting op de openbare riolering (zoals bouwkeet, wijziging gebouwriolering, extra aansluiting)

Aanvragen

Vraag rioolaansluiting aan

U doet uw aanvraag tenminste 6 weken voor de start van de aanleg van nieuwe aansluitingen op de openbare riolering.

Kosten

U betaalt de kosten voor de aanleg en aansluiting op het openbare riool.

Dit kan op 2 manieren gebeuren:

 • De gemeente en de eigenaar of ontwikkelaar van de grond hebben afspraken gemaakt over de kosten. Deze afspraken hebben zij vastgelegd in een document, zoals in een exploitatieovereenkomst, gronduitgifteovereenkomst of koopovereenkomst. Als dit zo is, stuurt u een afschrift van deze overeenkomst bij uw aanvraag rioolaansluiting.

 • Staan er geen afspraken over de kosten in een overeenkomst? Dan krijgt u een schatting van de kosten nadat u een rioolaansluiting hebt aangevraagd. Na de werkzaamheden krijgt u een rekening van de aannemer en u rekent met hem de kosten af.

De kosten voor aanleg en aansluiting op het openbare riool bestaan uit alle kosten die nodig zijn voor het maken van de aansluiting op de openbare riolering .

Bijvoorbeeld kosten voor:

 • onderzoek en ontwerp

 • het tijdelijk verlagen van het grondwater (bemalen)

 • tijdelijke verkeersmaatregelen

 • het herstel van de weg of stoep

 • het aanvragen van (tijdelijke) overige toestemmingen

 • het verwijderen of afdoppen van (tijdelijke) aansluitleidingen op het riool