Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Projectsubsidie cultuur aanvragen

We steunen het culturele leven in de stad door subsidies te geven aan culturele activiteiten in alle kunstvormen. Particulieren, stichtingen, verenigingen en bedrijven kunnen deze subsidie aanvragen. 

Waar is de subsidie voor?

 • Voor een culturele activiteit die bijzonder of vernieuwend is. Of die op een andere manier van waarde is voor de stad, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector.

 • Voor een culturele activiteit met een voor publiek toegankelijke presentatie. De presentatie komt ten goede komt aan inwoners van de gemeente Utrecht.

 • Het kan gaan om een professioneel project of om een project met amateurkunst, cultuureducatie of cultuurparticipatie) project gaat.

Voorwaarden

 • U vraagt subsidie aan voor een culturele activiteit met een voor publiek toegankelijk presentatiemoment. De activiteit komt ten goede aan inwoners van de gemeente Utrecht.

 • De presentatie van uw activiteit is niet eerder dan 13 weken na de uiterlijke aanvraagdatum van de subsidieronde.

 • De subsidie is voor maximaal 50% van de kosten. Dit betekent dat u de andere helft van de kosten zelf moet dekken.

De adviescommissie beoordeelt subsidieaanvragen op:

 • artistieke kwaliteit

 • betekenis voor de stad

 • ondernemerschap van de aanvrager

Lees alle eisen en voorwaarden in de Nadere regel Projectsubsidies Cultuur.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

U kunt voor culturele projecten minimaal € 1.000 en maximaal € 20.000 krijgen.

Wat stuurt u mee?

Een activiteitenplan met begroting en bijlagen:

Zorg dat uw hele plan uit maximaal 15 pagina's bestaat. Bijvoorbeeld:

 • Activiteitenplan: 12 pagina's

 • Begroting, dekkingsplan en toelichting: 2 pagina's

 • Bijlage met beeld: 1 pagina

U mag ook een video maken met uw uitleg. Volg dan de leidraad voor het activiteitenplan uit de nadere regel Projectsubsidies Cultuur (bijlage II). Zorg ervoor dat uw activiteitenplan dan maximaal 5 pagina's is. Bijvoorbeeld:

 • Video met uw uitleg: maximaal 5 minuten, maximaal 250 MB

 • Activiteitenplan: 3 pagina's

 • Begroting: 2 pagina's

Deze documenten stuurt u los van elkaar. Zorg dat alle tekstdocumenten kleiner zijn dan 12 MB, in pdf staan en genummerd zijn. Het videobestand moet kleiner zijn dan 250 MB.

Vraagt uw organisatie voor het eerst subsidie of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Stuur dan ook de volgende bijlagen mee:

 • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.

 • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel (voor zzp'ers en organisaties).

 • Kopie statuten van de organisatie (voor organisaties).

Aanvragen

Stappenplan aanvraag

U volgt deze stappen om zonder problemen uw aanvraag in het subsidieportaal te doen:

 1. Voeg bestanden 1 voor 1 toe. Klik na het toevoegen van ieder bestand op ‘concept opslaan’.

 2. Zorg dat alle verplichte velden zijn ingevuld. Daar staat een sterretje bij: *. U kunt niet verder in het systeem als er gegevens ontbreken.

Krijgt u de foutmelding: 'Ophalen van de lijst is mislukt'? Dan zijn stap 1 en 2 niet goed gegaan en moet u helaas een nieuwe aanvraag starten.

Er zijn 4 subsidierondes in 2024. De uiterlijke datums voor het indienen van de aanvraag zijn:

 • 5 februari

 • 24 mei

 • 22 augustus

 • 31 oktober

U stuurt uw aanvraag op deze dagen voor 23.59 uur.

De subsidie kunt u aanvragen via ons subsidieportaal. Hiervoor gebruikt u DigiD of eHerkenning.

Met DigiD of met eHerkenning?

 • Personen zonder inschrijving bij de Kamer van Koophandel doen hun aanvraag via DigiD.

 • Organisaties of zzp’ers die bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staan vragen via eHerkenning aan. Uw eHerkenning heeft betrouwbaarheidsniveau EH2+ of hoger. Lees meer over eHerkenning.

Vraag subsidie aan

Na uw aanvraag

We bekijken eerst of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Als dat zo is geven we uw aanvraag door aan de Adviescommissie Projectsubsidies. Dat is een onafhankelijke, deskundige adviescommissie. Deze beoordeelt tijdens een vergadering de aanvragen en adviseert het college van burgemeester en wethouders.

Het is mogelijk om tijdens deze vergadering een mondelinge toelichting te geven over uw aanvraag. Tijdens deze toelichting mag u geen nieuwe informatie delen. Geef deze toelichting dus alleen als u uw project niet goed kunt beschrijven in de schriftelijke aanvraag, of in de video met toelichting. U kunt u voor de mondelinge toelichting aanmelden in het aanvraagformulier.

Het college neemt dan een besluit over de subsidieaanvraag. U krijgt het besluit zo snel mogelijk. Uiterlijk binnen 13 weken na de uiterlijke aanvraagdatum van de subsidieronde.

Hebt u vragen?

Hebt u vragen over deze regeling of over het aanvragen? Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36. Neem voor inhoudelijke vragen over deze regeling contact op met projectsubsidiecultuur@utrecht.nl.

Lees ook

 • Wilt u voor het eerst bij ons een cultuursubsidie aanvragen? En hebt u een eerste idee voor een project, maar nog geen uitgebreid projectplan? Bekijk dan de mogelijkheden van de impulssubsidie voor Cultuur.

 • Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.