Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Plusbonus voor werkgevers aanvragen

Hebt u een parttime werknemer die recht heeft op een bijstandsuitkering en wilt u deze meer contracturen geven? Dan komt u misschien in aanmerking voor de plusbonus voor werkgevers.

Wat stuurt u mee?

Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier:

  • kopie van de oude arbeidsovereenkomst

  • kopie van de aangepaste arbeidsovereenkomst

  • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel

  • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.

Aanvragen

U kunt de plusbonus aanvragen tot uiterlijk 3 maanden na de datum waarop het nieuwe contract is ingegaan.

U kunt de subsidie alleen als organisatie aanvragen. Dat doet u met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Vraag subsidie aan

Waar is de bonus voor?

De plusbonus is een eenmalige subsidie voor werkgevers van werknemers die parttime werken en recht hebben op een bijstandsuitkering. U kunt de plusbonus aanvragen als u deze werknemer een nieuw of aangepast contract geeft met een urenuitbreiding van minstens 8 uur.

Voorwaarden

  • De werknemer woont in de gemeente Utrecht

  • Het nieuwe contract heeft een looptijd van minstens 6 maanden

  • De looptijd van het nieuwe contract is niet korter dan het bestaande contract

  • Voor de arbeid van de werknemer is geen andere subsidie ontvangen

  • U hebt geen verplichting openstaan in het kader van Social Return On Investment (SROI)

  • Gaat de werknemer van een nul-urencontract naar een contract met vaste uren? Dan kunt u alleen een plusbonus krijgen als de werknemer hierdoor uitstroomt uit de bijstand, of als u kunt aantonen dat de werknemer de afgelopen 3 maanden gemiddeld 8 uur minder heeft gewerkt per week dan de uren in het nieuwe contract.

Alle eisen en voorwaarden staan in de beleidsregel Plusbonus en duurzaamheidsbonus

Hoeveel bonus kunt u krijgen?

Heeft de werknemer met de extra uren nog steeds recht op een bijstandsuitkering? Dan is de plusbonus maximaal € 3.000 per werknemer. Kan de werknemer uit de bijstand? Dan is de plusbonus € 5.000.

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem dan contact op met het WerkgeversServicepunt Midden-Utrecht.

Lees ook