Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Planschade, schadevergoeding aanvragen

Daalt de waarde van uw woning of ander onroerend goed door een planologische maatregel? Zoals de aanleg van een weg of brug? Of verliest u daardoor inkomen? Dan hebt u misschien recht op een tegemoetkoming van de planschade. Dit is een vergoeding van een deel van de schade.

Vanaf 1 januari 2024: nadeelcompensatie

Hebt u schade door een planologische maatregel van de gemeente? En is het besluit daarover na 1 januari 2024 genomen? Dan kunt u hiervoor nadeelcompensatie aanvragen. Door een verandering in de wet valt deze schade niet meer onder planschade.

Nadeelcompensatie aanvragen

Komt de schade door een ouder besluit? Of was de voorbereiding voor het besluit gestart voor 1 januari 2024? Dan valt dit onder het overgangsrecht. Lees hieronder wat u dan kunt doen.

Planschade die voor 1 januari 2024 is ontstaan

U kunt een tegemoetkoming aanvragen voor planschade die ontstaan is voor 1 januari 2024. Het gaat daarbij om een besluit ouder dan 1 januari 2024 of om een nieuwer besluit waarbij de voorbereiding (procedure) voor 1 januari 2024 is gestart.

U kunt een tegemoetkoming voor deze planschade aanvragen tot 5 jaar na het besluit.

Wat is een planologische maatregel?

Een voorbeeld van een planologische maatregel is een nieuw bestemmingsplan. Daardoor kunnen de mogelijkheden om te bouwen groter of kleiner worden. En de mogelijkheden waar grond en gebouwen voor gebruikt mogen worden kunnen veranderen.

Een paar voorbeelden:

 • het uitzicht vanuit uw huis verandert door de bouw van nieuwe woningen

 • naast uw woning komt een winkel of een restaurant

 • u mag uw eigendom niet meer als bedrijfsruimte gebruiken

Voorwaarden

 • Er is schade door een planologische maatregel.

 • Uw eigendom is in waarde gedaald.

 • U kon niet weten dat de schade kon ontstaan toen u de woning kocht.

 • U doet de aanvraag binnen 5 jaar. Deze periode begint als de oorzaak van de schade vast staat (onherroepelijk).

 • Uw schade is niet al op een andere manier vergoed. Bijvoorbeeld door onteigening (gedwongen verkoop) of een (grond)overeenkomst met de gemeente.

 • Uw schade is groter dan 2% van de waarde van uw woning.

Wat stuurt u mee?

 • Kopie eigendomsbewijs of contract economische overdracht.

 • Schriftelijke bewijzen of foto’s die uw verzoek ondersteunen.

 • Laatste WOZ-beschikking.

Aanvragen

Vraag tegemoetkoming aan

Vraagt u een tegemoetkoming aan namens iemand anders stuur het ondertekende machtigingsformulier (pdf 38,5 kB) mee. Deze print u uit, scant u in en stuurt u mee aan het einde van de online aanvraag. Samen met de andere bijlagen. U kunt alle documenten ook uitprinten en sturen naar: Gemeente Utrecht, College van B en W, Ontwikkelorganisatie Ruimte, Postbus 8406, 3503 RK Utrecht.

Eigen risico

Planschade is geregeld in artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro). Bij indirecte schade geldt er een eigen risico van tenminste 2% (dit kan oplopen tot 5%). Dit komt omdat de wetgever een vermindering van 2% van de waarde van het onroerend goed beschouwt als het ‘normaal maatschappelijk risico’.

Kosten

Na de aanvraag ontvangt u een ontvangstbevestiging. Daarin vragen we of u het wettelijk recht van € 300 overmaakt. Ontvangt u het planschadebedrag? Dan komt daar ook de wettelijke rente bij. Dit geldt vanaf het moment van ontvangst van de aanvraag en het recht van € 300.

Na uw aanvraag

De beoordeling duurt meestal een half jaar tot 1 jaar. Dit kan langer duren. Bijvoorbeeld als de adviseur meer informatie nodig heeft.