Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Persoonsgegevens geheimhouden

U kunt ons vragen uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) niet aan bepaalde instanties door te geven. U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens (ook wel verstrekkingsbeperking genoemd) ook weer stopzetten.

Instellingen die wettelijke taken uitvoeren mogen uw persoonsgegevens opvragen. Dit zijn bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV, zorgverzekeraars of pensioenfondsen. Ook met geheimhouding verstrekken wij aan deze instellingen persoonsgegevens. Dat kunt u niet tegenhouden door geheimhouding van uw persoonsgegevens aan te vragen.

Kiest u voor geheimhouding? Dan geven we zonder uw toestemming geen gegevens aan:

  • advocaten, als ze kunnen aantonen dat ze de gegevens nodig hebben voor een gerechtelijke procedure

  • niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen

  • organisaties met een maatschappelijke functie, bijvoorbeeld op het gebied van ouderenzorg, jeugdwelzijnswerk of gehandicaptenzorg.

  • De Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen.

We geven uw gegevens zonder uw schriftelijke toestemming nooit aan:

  • commerciële instellingen

  • particulieren (ook niet voor bijvoorbeeld een reünie).

Verhuist u naar een andere gemeente? U hoeft dan niet opnieuw geheimhouding aan te vragen. Deze wordt automatisch doorgegeven aan uw nieuwe woonplaats.

Geheimhouding aanvragen of stopzetten

U kunt op 2 manieren geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen of stopzetten:

Online

We verwerken uw online aanvraag voor het aanvragen of stopzetten van de geheimhouding binnen 5 werkdagen.

U kunt online alleen voor uzelf geheimhouding aanvragen of stopzetten. Andere gezinsleden moeten dit zelf met DigiD regelen. Heeft een gezinslid geen DigiD? Dan kan het verzoek schriftelijk.

Schriftelijk

Voor het schriftelijk regelen van geheimhouding gebruikt u het formulier Geheimhouding (pdf, 125 kB). U print dit en stuurt het per post op. Het adres staat op het formulier. Wanneer u een kopie van uw identiteitsbewijs moet meesturen: voorkom misbruik!

Na uw aanvraag

We verwerken uw schriftelijke aanvraag voor het aanvragen of stopzetten van de geheimhouding binnen 4 weken.

Meer informatie

Meer informatie leest u op Rijksoverheid.nl.