Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Parkeervergunning deelauto's aanvragen (bedrijven)

Wilt uw bedrijf deelauto’s aanbieden in de openbare ruimte? Vraag dan een parkeervergunning voor deelauto's aan.

Er zijn 2 typen parkeervergunningen voor deelauto’s:

 • parkeervergunning deelauto’s zonder vaste plek: om de deelauto te parkeren in betaald parkeren gebied

 • parkeervergunning deelauto’s met vaste plek: om de deelauto te parkeren op een vaste plek in de hele stad

Waar is de vergunning voor?

De vergunning geldt voor deelauto’s die op abonnement gebruikt kunnen worden. Deze vergunning geldt voor onbepaalde tijd. Er is geen maximum aan het aantal parkeervergunningen per bedrijf.

Voorwaarden

Er gelden bepaalde voorwaarden voor het aanvragen en in bezit zijn van deze parkeervergunning, bijvoorbeeld:

 • Vanaf januari 2024 informeert u ons over het gebruik van uw deelvoertuigen. Dit doet u via een automatisch overzicht met anonieme gegevens en volgens de CDS-M werkwijze.

 • Vanaf januari 2025 mogen de deelauto’s van nieuwe vergunning geen schadelijke stoffen uitstoten (zero-emissie).

 • Vanaf januari 2027 mag geen deelauto schadelijke stoffen uitstoten.

 • Vanaf 1 januari 2025 hebt u een MaaS-integratie met in ieder geval 2 partijen die landelijk actief zijn.

Er gelden aanvullende voorwaarden voor de parkeervergunning met een vaste plek, bijvoorbeeld:

 • Gebruikers van uw deelauto’s gebruiken deze gemiddeld 2 uur of meer per dag (vanaf 2 jaar na ingangsdatum van de vergunning).

 • U zorgt zelf voor het inrichten, beheren en het verwijderen van de parkeerplekken voor deelauto’s. Dit doet u volgens de voorwaarden en wensen voor het inrichten van een parkeerplek en de voorwaarden voor het plaatsen van een bord en lijnen bij de parkeerplek ('plaatsingsleidraad en inrichtingskader deelvervoer').

Alle voorwaarden staan in artikel 20 en 20a van de 'Nadere regel uitgifte parkeervergunningen en garageplaatsen gemeente Utrecht'.

Wat stuurt u mee?

Onderstaande documenten hoeft u alleen op te sturen als u nog geen eerdere vergunningen voor deelauto’s hebt ontvangen:

 • uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden)

 • de statuten van de onderneming

 • bewijs van aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Aanvragen

U kunt deze parkeervergunning alleen aanvragen met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Vraag parkeervergunning deelauto's aan

Na uw aanvraag

U ontvangt binnen 2 weken bericht of u de vergunning krijgt. Hebt u een of meer parkeervergunningen voor autodelen met een vaste plek aangevraagd? Dan ontvangt u binnen 6 weken een bericht van ons.

Kosten

U betaalt via automatische incasso. Hebt u ons nog geen machtiging gegeven voor een automatische incasso? Dan ontvangt u hier een verzoek voor.

Wat zijn de kosten?

Gebied

Kosten per 3 maanden

Zone A1

€ 153,87

Zone A2

€ 90,93

Zone B1

€ 39,60

Vragen?

Heb u vragen over deze parkeervergunning? Stel ze via deelvervoer@utrecht.nl of bel naar 14 030.