Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Pand als woning gebruiken, vergunning aanvragen

Het is verboden een gebouw dat geen woning is te gaan gebruiken als woning. Wilt u dit toch? Dan moet u een vergunning aanvragen.

Voorwaarden

  • Het gebouw voldoet aan de eisen die gelden voor woningen. Deze eisen staan in het besluit bouwwerken leefomgeving.

  • Het gebouw voldoet aan de eisen die de gemeente stelt. Dit zijn eisen op het gebied van aard, omvang en plaatselijke omstandigheden.

Aanvragen

In uw aanvraag beschrijft u de volgende zaken:

  • de gegevens van het gebouw

  • de manier waarop u het pand wilt gebruiken

U vraagt een omgevingsvergunning voor het wijzigen van gebruik aan. Dit doet u via het omgevingsloket .

Vraag omgevingsvergunning aan

Na uw aanvraag

De gemeente beslist binnen 8 weken over uw aanvraag. Soms kunnen we deze periode verlengen met 6 weken. Is uw plan ingewikkeld? Dan moeten we misschien de uitgebreide procedure volgen voor uw aanvraag. In dat geval is de beslistermijn langer.

Niet eens met onze beslissing?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing over uw aanvraag.

Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.