Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Overlijden, aangifte doen

Aangifte van overlijden doet u in de gemeente waar iemand overleden is. Meestal doet de uitvaartverzorger aangifte van een overlijden. U kunt als nabestaande ook zelf aangifte doen. De gemeente maakt een overlijdensakte op en geeft toestemming voor de uitvaart. 

Online aangifte (alleen voor uitvaartverzorgers)

Wat hebt u nodig?

 • eHerkenning

 • Vestigingsnummer van de Kamer van Koophandel

 • Burgerservicenummer van de overledene

 • Inloggegevens iDeal (u betaalt direct bij de online aangifte)

 • Verklaring van natuurlijk overlijden van de behandelend arts. Is er een verklaring van overlijden door de schouwarts van de GGD afgegeven? Dan stuurt de GGD deze zelf naar de gemeente. U hebt dan ook geen B-envelop nodig.

 • B-envelop. Hierin zit een formulier waarop de arts de oorzaak van het overlijden heeft ingevuld voor het CBS. U levert de B-envelop zo snel mogelijk (zonder afspraak) in op het stadskantoor in Utrecht. Of u stuurt het zo snel mogelijk op naar:
  Burgerzaken
  T.a.v. B-doodsoorzaakverklaringen
  Postbus 5000
  3502 JA UTRECHT

  Let op: belangrijk is dat u direct na de online aangifte het nummer van de akte van overlijden op de B-envelop noteert in het daarvoor bestemde vak

 • Begrafenis of crematie binnen 36 uur na overlijden? Verklaring van geen bezwaar van de behandelend arts (of de forensisch GGD-arts) en van de officier van justitie.

 • Begrafenis of crematie meer dan 6 werkdagen na overlijden? Verklaring van geen bezwaar van de behandelend arts (of de forensisch GGD-arts).

Online aangifte

Als uitvaartverzorger kunt u via eHerkenning online aangifte van overlijden doen. Gaat het om een levenloos geboren kind of een kind dat kort na de geboorte is overleden? Dan is het niet mogelijk online aangifte te doen. U kunt dit alleen op afspraak aan de gemeentebalie doen. Meer informatie op aangifte levenloos geboren kind of overleden pasgeboren kind.

Let op: u kunt geen aangifte van overlijden doen via e-mail. Hebt u geen eHerkenning? Dan komt u de aangifte aan de balie doen. U maakt hiervoor een afspraak. Komt u van verder weg? Misschien kunt u een collega-uitvaartondernemer uit Utrecht vragen om aangifte voor u te doen. U regelt dat zelf.

Na de aangifte

Hebt u een aangifte gedaan? U krijgt dan van ons de nodige documenten via beveiligde e-mail. Daarna sturen wij de originele documenten per post naar u op.

Aangifte aan de balie (voor uitvaartverzorgers of nabestaanden)

Kosten 

Soort aangifte of uittreksel

Kosten

Aangifte van overlijden

gratis

Uittreksel overlijdensakte (dit kan nodig zijn om het overlijden door te geven aan instanties)

€ 16,60

Internationaal uittreksel overlijdensakte (vertaald in een aantal talen)

€ 16,60

Op de hoogte brengen van organisaties

Woonde de persoon voor wie u aangifte doet niet in Utrecht? Wij geven dan het overlijden door aan de woonplaats. Hebt u voor iemand die in Utrecht woonde, in een andere gemeente aangifte van overlijden gedaan? Die gemeente geeft het aan ons door.

Wij verwerken het overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP). Op die manier zijn de zorgverzekeraar en de overheidsinstanties, zoals Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank en de meeste pensioenfondsen ook meteen op de hoogte. De niet-overheidsinstanties, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen moet u wel zelf op de hoogte brengen. U gebruikt daarvoor het uittreksel van de overlijdensakte. Meestal krijgt u dit uittreksel van de uitvaartverzorger. U kunt het uittreksel ook aanvragen bij de gemeente.

Checklist voor nabestaanden

Als nabestaande moet u een aantal zaken regelen na het overlijden van een dierbare. Op www.rijksoverheid.nl/overlijden kunt u een persoonlijk overzicht downloaden. In dit overzicht leest u wat u moet regelen en waar u dit doet.