Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Ouderlijk gezag

Elke minderjarige staat onder gezag. Iemand die het gezag heeft over een kind, neemt beslissingen voor en over het kind. Het kan gaan om ouderlijk gezag of de voogdij door een ander.

Ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap

Hebt u het (ongeboren) kind vóór 1 januari 2023 erkend?

Heeft de vader of duomoeder het (ongeboren) kind voor 1 januari 2023 erkend en bent u ongehuwd en hebt u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft alleen de moeder automatisch het gezag over het kind (als het geboren is). Zij moet dan wel meerderjarig zijn en niet onder curatele staan.

U kunt het gezamenlijk gezag voor moeder en erkenner eenvoudig aanvragen. U doet dit bij de rechtbank. Als u dit niet doet dan heeft alleen de moeder het gezag.

Erkent u het (ongeboren) kind ná 1 januari 2023?

Sinds 1 januari 2023 wordt gezag meteen bij de erkenning geregeld. Bent u ongehuwd en hebt u geen geregistreerd partnerschap? Dan zegt u bij de erkenning wat u wilt met het gezag over het (ongeboren) kind. U kunt ervoor kiezen dat de moeder en de erkenner automatisch allebei het gezag over het kind hebben. Wilt u dat alleen de moeder het gezag heeft? Bij de erkenning wordt dan vastgelegd dat alleen de moeder het gezag over het kind heeft.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap

Allebei de ouders hebben automatisch het gezag over de kinderen die geboren worden binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dat geldt ook als de duomoeder het kind in deze situatie nog niet heeft erkend of geadopteerd.

Adoptie

De adoptieouder(s) heeft/hebben ook het gezag.

Uittreksel gezag

U kunt bij de gemeente een uittreksel basisregistratie personen (BRP) aanvragen waarop staat vermeld wie het gezag heeft. Dit uittreksel kunt u niet via DigiD aanvragen, maar via een afspraak bij de afdeling Burgerzaken.

Kies bij het maken van een afspraak voor Burgerzaken en het product ‘Uittreksel basisregistratie'.

Maak een afspraak

Staat uw kind in het gezagsregister van de rechtbank geregistreerd? Dan kunt u daarvan bij de rechtbank een uittreksel opvragen.

Ouders

Wanneer we ouders zeggen, bedoelen we:

  • moeder: de vrouw waaruit het kind wordt geboren

  • duomoeder

  • vader