Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Organisaties die beginnende en groeiende ondernemers ondersteunen 2023-2026, subsidie aanvragen

Organiseert u activiteiten, programma's en evenementen voor startende en snelgroeiende innovatieve bedrijven, ook wel startups en scale-ups genoemd? En ondersteunen deze activiteiten het netwerk en groeiambities van deze vernieuwende ondernemers in Utrecht? Dan kunt u hiervoor subsidie vragen. Deze subsidie is bedoeld voor incubators en frontoffice/ecosysteemmanagement.

U kunt deze subsidie niet meer aanvragen.

Dit is het deel A van deze subsidie. Er is ook een deel B voor activiteiten met nadruk op groeiondernemers in de periode 2023–2026?: Organisaties die beginnende en groeiende ondernemers ondersteunen 2023-2026, nadruk op groeiondernemers, subsidie aanvragen

Voorwaarden

U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast sluiten uw activiteiten aan op de maatschappelijke en economische kansen uit de Regionale Economische Agenda 2020-2027, dit zijn:

  • gezonde mensen

  • toekomstgerichte leefomgeving

  • waardevolle digitalisering.

Lees alle eisen en voorwaarden in de Nadere regel subsidie versterken Utrechtse ecosysteem voor startups en scale-ups 2023-2026 gemeente Utrecht.

Waar is de subsidie voor?

De subsidie is bedoeld voor:

  • Incubators: organisaties die startups en scale-ups actief begeleiden door een dienstenpakket aan te bieden, zoals werkruimte, services, cultuur, coaching, netwerk, toegang tot kapitaal.

  • Frontoffice/ecosysteemmanagement voor incubators, startups en scale-ups in het hele Utrechtse ecosysteem.

Organisaties kunnen voor de periode 2023 t/m 2026 subsidie aanvragen.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De subsidie is maximaal 50% van de begrote subsidiabele kosten. Voor de periode 2023 tot en met 2026 is in totaal €1.520.000 beschikbaar. De subsidie wordt uitgegeven op basis van een tender.

Wat stuurt u mee?

Stuur de volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

  • activiteitenplan

  • planning

  • sluitende begroting

De bijlagen moeten voldoen aan de eisen in artikel 6 van de beleidsregel. Geef ook een toelichting op de beoordelingscriteria in artikel 9.

Aanvragen

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd? U krijgt binnen 13 weken een besluit over uw aanvraag. Als de aanvraag niet compleet is of als wij meer informatie nodig hebben, dan kan het besluit iets langer duren. We behandelen alleen aanvragen die op tijd en volledig zijn.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Hulp of advies

Neem contact met ons op via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook…

  • Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.