Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Onderzoek naar lesgeven in Overvecht, subsidie aanvragen

Onderwijsinstellingen en opleidingsinstituten kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan het project ‘Lesgeven in grootstedelijke context’. Met dit project hopen we meer leraren enthousiast te maken om les te geven in het PO en VO in scholen in Overvecht. En om te voorkomen dat leraren weggaan uit het onderwijs.

Waar is de subsidie voor?

U krijgt de subsidie voor activiteiten waarbij u meedoet aan:

 • het onderzoeksteam, zoals het in kaart brengen van belangrijke adviezen over het opleiden en professioneler maken van leerkrachten in de grootstedelijke context op scholen

 • het projectteam zoals:

  • onderzoek doen naar de werkende bestanddelen(onderdelen) van en organiseren van professionaliseringstrajecten voor startende leerkrachten. En leerkrachten in de inductiefase voor en op de PO en VO scholen in Overvecht

  • samen met de lerarenopleidingen uitzoeken hoe de instroom van studenten op de scholen in Overvecht omhoog kan

Voorwaarden

 • U kunt subsidie aanvragen als organisatie (rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid).

 • U bent een onderwijsinstelling of opleidingsinstituut die aangesloten is bij het Regio Deal project 'Lesgeven in een grootstedelijke context'

U mag namens een ander(e) onderwijsinstelling of opleidingsinstituut de subsidie aanvragen voor een activiteit waarin jullie samenwerken.

Lees de eisen en voorwaarden in de nadere regel op overheid.nl

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

U krijgt maximaal € 150.000 subsidie per aanvraag krijgen met een maximum van € 400.000 per schooljaar (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025).

Wat stuurt u mee?

 • Een activiteitenplan.

 • Een financieel overzicht die aansluit op het overzicht van de activiteiten.

Vraagt u als organisatie voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Voeg dan ook de volgende bijlagen toe:

 • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer

 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel

 • kopie statuten van de organisatie

Aanvragen

U kunt de subsidie alleen als organisatie aanvragen. Dat doet u met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben. Lees meer over eHerkenning.

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd? U krijgt ons besluit binnen 13 weken na uw aanvraag.
Is de aanvraag niet compleet of hebben wij meer informatie nodig? Dan kan het besluit wat langer duren.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Bekijk uw aanvraag in het subsidieportaal

Aanleveren na het einde van uw activiteiten

In het besluit staat informatie over de inhoudelijke en de financiële verantwoording van de activiteiten. Meer informatie over de financiële verantwoording leest u bij de regels voor subsidies

Hulp of advies nodig?

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook…

 • Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht.