Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Onderwijs, subsidie aanvragen

Voor onderwijs zijn verschillende subsidies. Bekijk hieronder waarvoor u op deze pagina subsidie kunt aanvragen.

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • verminderen van taal- en onderwijsachterstanden

  • ondersteunen van leerlingen die iets extra’s nodig hebben

  • soepele overgangen (oriëntatie en overgangsmomenten

  • voldoende (goede) leraren en onderwijsimpuls

Voorwaarden

Vink in het aanvraagformulier aan voor welke activiteiten u subsidie aanvraagt. De subsidie kan alleen worden aangevraagd door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid. De aanvullende eisen en criteria voor de aanvrager en de activiteiten staan in de nadere regel onderwijs.

Wat stuurt u mee?

Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier:

  • plan van aanpak volgens de eisen in paragraaf 2.5 van de nadere regel onderwijs

  • sluitende begroting

  • overzicht, op bestuursniveau, van andere subsidieaanvragen en/of inkomstenbronnen voor dezelfde activiteit(en)

  • extra bijlagen die nodig zijn per activiteit

Subsidie aanvragen

Dien uw aanvraag uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor u subsidie aanvraagt in. Voor de subsidieregelingen ‘Utrecht Leert!’ en ‘Onderwijsimpuls’ geldt een uitzondering. Deze regelingen vallen onder de activiteit 'voldoende (goede) leraren'. ‘Utrecht Leert!’ kunt u het hele jaar aanvragen. Voor ‘Onderwijsimpuls’ kunt u vóór de 1e vrijdag na de meivakantie of vóór 1 oktober subsidie aanvragen.

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag voor 1 oktober compleet bij ons binnengekomen? Dan ontvangt u voor 31 december een besluit. Hebt u uw subsidie op een ander moment aangevraagd? U krijgt dan binnen 13 weken een besluit.

Verantwoording na afloop van de activiteiten

Na afloop van de activiteiten moet u ons een verantwoording over de activiteiten per kalenderjaar sturen. In de brief met het besluit over uw subsidieaanvraag staat wat wij precies verwachten. Meer informatie over de financiële verantwoording leest u bij de regels voor subsidies.

Hulp of advies bij uw aanvraag

Neem gerust contact op met het subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook…

  • Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht