Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Omgevingsvergunning aanvragen

Bent u van plan te (ver)bouwen of een bedrijf te starten? Dan moet u misschien een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen. Op de website van het omgevingsloket ziet u of u een omgevingsvergunning nodig hebt. En u kunt hem direct aanvragen.

Vergunningcheck

Doe vergunningscheck

Vergunning aanvragen

Vraag omgevingsvergunning aan

Eerst overleg met de gemeente nodig?

Past uw plan niet in het omgevingsplan? Bij ingewikkelde plannen en grote bouwprojecten kunt u uw plan eerst bespreken met de gemeente. Dat heet een omgevingsoverleg.

Wat stuurt u mee?

Bij de aanvraag ziet u precies wat u mee moet sturen. Wat u meestuurt staat ook in de regeling omgevingsrecht.

Hebt u hierbij hulp nodig? Zoek dan een (bouwkundig) adviseur. Het liefst een in de regio Utrecht. Die is bekend met wat de gemeente van u vraagt.

Aanvragen zonder de juiste bijlagen nemen wij niet in behandeling.

Na uw aanvraag

Wanneer we een besluit nemen over uw aanvraag hangt af van de werkwijze die we moeten doorlopen. Voor eenvoudige aanvragen volgen we de 'korte procedure'. In bijzondere gevallen moeten we de ‘uitgebreide procedure’ volgen.

Korte procedure

Bij de korte werkwijze gaat het om eenvoudige aanvragen. Wij nemen dan binnen 8 weken een beslissing over uw aanvraag. Deze tijd mogen wij 1 keer verlengen met 6 weken.

Uitgebreide procedure

De uitgebreide procedure gaat het om bijzondere gevallen. Bijvoorbeeld:

  • als uw plan of een onderdeel daarvan gevolgen heeft voor het milieu

  • als uw plan of een onderdeel daarvan afwijkt van het omgevingsplan (bestemmingsplan)

Wij nemen bij een uitgebreide procedure binnen 6 maanden een beslissing over uw aanvraag. Deze tijd mogen wij 1 keer verlengen met 6 weken.

Let op: wilt u de omgevingsvergunning voor meerdere activiteiten tegelijk aanvragen? En moet 1 van deze aanvragen de uitgebreide procedure doorlopen? Dan doorloopt de hele aanvraag deze procedure.

Omgevingsvergunning op andere naam laten zetten

Hebt u een omgevingsvergunning gekregen? En gaat deze omgevingsvergunning voor een ander persoon gelden? Dan kunt u de vergunning op een andere naam laten zetten. Bijvoorbeeld: u hebt een vergunning aangevraagd voor een aanbouw van uw huis. Maar u gaat verhuizen voordat u begonnen bent met de verbouwing. U kunt dan de omgevingsvergunning op de naam van de nieuwe eigenaar zetten.

Wat moet u doen?

U stuurt een brief naar de gemeente met uw verzoek. Doe dit minimaal een maand van tevoren.

In de brief geeft u aan dat u de omgevingsvergunning wilt 'overdragen'.
Zet in de brief ook de volgende gegevens:

  • naam, handtekening en adres van de persoon die de vergunning nu heeft

  • naam, handtekening en adres van de persoon die de vergunning moet krijgen

  • voor welke activiteit u de omgevingsvergunning hebt aangevraagd

  • het kenmerk van de omgevingsvergunning

  • de datum waarop de omgevingsvergunning moet overgaan op de andere persoon

Stuur uw brief naar:

Gemeente Utrecht
Vergunningen, Toezicht en Handhaving, afdeling Vergunningen
Postbus 16200
3500 CE Utrecht