Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Omgevingsplan, reageren op wijziging

Soms is het nodig om het omgevingsplan te wijzigen. De gemeenteraad besluit hierover. Voordat de raad dit doet, kunt u uw mening geven over de eerste versie: de ontwerp-wijziging van het omgevingsplan.

Een ontwerp-wijziging ligt 6 weken ter inzage. In deze periode kunt u:

  • de wijziging bekijken via de bekendmaking

  • uw mening geven over de ontwerp-wijziging. Dit heet een zienswijze doorgeven.

In de zienswijze geeft u aan waarom u voor of tegen onderdelen van de ontwerp-wijziging bent. Het is belangrijk dat u daarbij uitlegt waarom u dat vindt. Dan kan de gemeente uw zienswijze en uitleg zo goed mogelijk beoordelen.

Uw mening (zienswijze) doorgeven

Geef uw mening (zienswijze) door

Via post

Stuur uw reactie (zienswijze) naar:

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Zet in uw brief: ‘zienswijze ontwerp-wijziging omgevingsplan’ en de naam van de ontwerp-wijziging.

In een gesprek

Wilt u uw mening liever in een gesprek doorgeven? Maak dan een afspraak via telefoonnummer 14 030. Geef daarbij aan dat u een afspraak wilt maken met een medewerker van het team Omgevingsrecht. Het gesprek kan op maandag tot en met donderdag.

Na uw zienswijze

Soms verandert de gemeente na een zienswijze de ontwerp-wijziging.

De samenvatting van de zienswijzen, onze reactie daarop en de eventuele veranderingen zetten we in een rapport. Dit noemen we het vaststellingsrapport. U krijgt van ons een bericht met een link naar het vaststellingsrapport.

De gemeenteraad bekijkt de ontwerp-wijziging, het vaststellingsrapport en de zienswijzen. De raad gebruikt deze informatie bij het besluit over de ontwerp-wijziging van het omgevingsplan.